Lees voor ?

20 miljoen voor Regio Deal Midden-Limburg

Belangrijke impuls voor brede welvaart in de regio

9-2-2024
Alle partners Regio Deal Midden-Limburg bij indiening aanvraag.

Alle partners Regio Deal Midden-Limburg bij indiening aanvraag.

Het ministerie heeft laten weten 20 miljoen euro toe te kennen aan Samenwerking Midden-Limburg (SML). Midden-Limburg krijgt deze bijdrage om verdere stappen te zetten in de bevordering van brede welvaart in de regio. Deze deal is een volledige erkenning van het regionale programma met een grotendeels toegekend aangevraagd bedrag. De aanvraag van deze Regio Deal is ingediend door de zeven gemeenten vertegenwoordigd door Samenwerking Midden Limburg (SML), Provincie Limburg en Waterschap Limburg.

Regio Midden-Limburg staat voor vele uitdagingen die zijn opgenomen in de aanvraag ‘Regio onder druk’. Toenemende droogte en wateroverlast, een krappe arbeidsmarkt, ondermijning en afnemende voorzieningen in kleine kernen zijn opgaven waar Midden-Limburg mee te maken heeft en die alleen op regionale schaal kunnen worden aangepakt. Na een eerste poging om een Regio Deal binnen te halen vorig jaar is voor deze aanvraag met succes een aangescherpt plan opgesteld. Het plan richt zich heel concreet op drie thema’s: Leefbaarheid, Klimaat & landschap en Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Drie thema’s waar deze regio haar kracht en identiteit aan ontleent, maar die momenteel juist extra uitdagingen opleveren. Voor deze projecten heeft SML 26 miljoen euro cofinanciering aangevraagd bij het Rijk, hiervan zijn 20 miljoen euro toegekend.

Sterk netwerk

Om de Regio Deal binnen te halen en om de projecten uit te voeren, werken de zeven Midden-Limburgse gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) intensief samen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en diverse samenwerkingsverbanden met ondernemers, onderwijspartijen en andere partners.

Een boost voor samenwerking

De Weerter wethouder Martijn van den Heuvel en wethouder Dirk Franssen van Roermond, beiden bestuurlijk trekker van de Regio Deal Midden-Limburg, ontvingen vrijdagmiddag 9 februari het positieve nieuws van het Rijk.

Wethouder Martijn van den Heuvel.

"We zijn erg blij met deze toekenning, zeker gezien de intensieve samenwerking met alle partijen die voorafging aan het ingediende krachtige aanbod. Dit is een beloning voor alle betrokken partijen en een erkenning van de uitdagingen waar we als regio voor staan."

Wethouder Martijn van den Heuvel

Dirk Franssen deelt het enthousiasme: "Deze toekenning van 20 miljoen euro is het bewijs dat we met de opgestelde visie en aanvraag voor Midden-Limburg de juiste koers varen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we de opgaven van deze regio samen succesvol kunnen aanpakken."

Blijvende investering

Raymond Vlecken, bestuurlijk voorzitter van SML en burgemeester van Weert, benadrukt het belang van blijvende investering en betrokkenheid:

Burgemeester Raymond Vlecken.

"De uitdagingen en kansen voor de regio, zoals beschreven in de plannen, vragen onze blijvende aandacht en betrokkenheid. We zijn zeer blij met deze toekenning van de Regio Deal, die zorgt voor een versnelling en vergroting van de impact van onze projecten. Zolang we elkaar blijven vinden en met passie samenwerken aan ons gezamenlijke doel, blijven we een van de mooiste regio’s van Nederland om in te wonen, te werken en te recreëren."

Burgemeester Raymond Vlecken

Regio Deal

In de Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het kabinet heeft voor de Regio Deals 5de tranche € 384,6 miljoen uitgetrokken. Het Rijk betaalt maximaal de helft van elk benodigd bedrag. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. De regio’s en samenwerkingspartners betalen ook mee. De aangevraagde cofinanciering van het Rijk voor Midden-Limburg is 26 miljoen euro. Deze is met € 20 miljoen grotendeels toegekend. In de komende maanden werken Rijk, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de regio het ingediende voorstel verder uit. Doel is begin 2025 te starten met de uitvoering van de projecten van de Midden-Limburgse Regio Deal ‘Regio onder druk!’

Meer informatie over de Regio Deal is te vinden op de website samenwerkingmiddenlimburg.nl

Logo - Samenwerking Midden-LimburgSamenwerking Midden Limburg (SML) SML is de netwerksamenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. SML fungeert als platform voor coördinatie en afstemming. SML heeft een investeringsagenda opgesteld met meer dan 30 concrete projecten om de uitdagingen én de kansen voor de regio samen aan te pakken. Dit doet SML samen met partners in en ver buiten de regio.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten