Lees voor ?

Aan het werk

Als u een uitkering krijgt, is het de bedoeling dat u weer gaat werken. Dat heet re-integratie. Een uitkering is namelijk bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Werkpuntkom biedt hulp en ondersteuning bij de re-integratie, zodat u zo snel mogelijk een eigen inkomen kunt gaan verdienen. 

Daarnaast zijn er aan aantal financiële voordelen waar u mogelijk gebruik van kunt maken als u weer gaat werken:

Als u inkomsten uit werk krijgt, een (bijstands)uitkering heeft én ouder dan 27 jaar bent, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een zogenaamde inkomstenvrijlating. In dat geval trekken wij een deel van uw inkomsten niet van uw uitkering af. Dat houdt in dat u een deel van de inkomsten uit werk mag houden. Hoeveel deze vrijlating bedraagt, is afhankelijk van uw situatie. Er is een reguliere inkomstenvrijlating en een aanvullende inkomstenvrijlating. Ook bestaat er een vrijlating bij ziekte of handicap. Uw Regisseur Participatie kan hier meer over vertellen en eventueel helpen bij de aanvraag.

Bent u 56 jaar of ouder, krijgt u van de gemeente een uitkering en heeft u een (deeltijd)baan gevonden? Uw nieuwe werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Hiervoor vraagt u een zogenaamde doelgroepverklaring aan. Dit kan bij uw Regisseur Participatie. Of uw werkgever deze tegemoetkoming ontvangt, hangt af van een aantal voorwaarden.

Voorwaarden doelgroepverklaring loonkostenvoordeel:

 • U bent 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 • u ontving een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW of IOAZ) tot een maand voor u aan het werk ging;
 • het gaat om reguliere baan waarvoor u loon krijgt uitbetaald;
 • u bent in de zes maanden ervoor niet in dienst geweest bij dezelfde werkgever (het mag bijvoorbeeld ook niet gaan om een andere vestiging van hetzelfde bedrijf);
 • en u moet de doelgroepverklaring binnen drie maanden na indiensttreding aanvragen.

Als u gaat werken is het belangrijk dat u aan een aantal dingen denkt.

U gaat werken en ontvangt daarnaast een uitkering:

 • Laat de loonheffingskorting toepassen bij de werkgever;
 • Geef de wijziging van het inkomen door bij de Belastingdienst voor de huurtoeslag;
 • Heeft u een kind jonger dan 12 jaar en is uw inkomen uit werk hoger dan € 5.547,- bruto per jaar (vastgesteld bedrag 2023)? Dan moet u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Dit vanwege de inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • Heeft u een partner geboren voor 01-01-1963 met geen of weinig inkomen? Dan moet u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Dit vanwege de algemene heffingskorting minst verdienende partner;
 • U levert tijdig alle aangiften en aanslagen inkomstenbelasting tijdens de PW periode in bij de Gemeente Weert (uitkeringsadministratie@weert.nl) ;
 • Ontvangt u een IOAW uitkering en gaat u werken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg om na te gaan waar de loonheffingskorting het beste toegepast kan worden.

Uw uitkering wordt beëindigd in verband met inkomen uit werk:

 • Laat de loonheffingskorting toepassen bij de werkgever;
 • Geef de wijziging van het inkomen door bij de Belastingdienst voor de toeslagen;
 • Vergeet niet over 6 maanden uw uitstroompremie aan te vragen.

Het Nibud heeft een Rekentool. Hiermee kunt u bekijken welke financiële gevolgen een inkomen uit werk voor uw uitkering heeft. U vindt de rekentool op de website uitkeringnaarwerk.nibud.nl van het Nibud.

Heeft u een uitkering ontvangen, bent u 27 jaar of ouder en bent u gaan werken of als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan; dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige uitstroompremie. Daarmee willen we mensen stimuleren om weer te gaan werken. Ook hier zijn enkele voorwaarden voor, onder andere dat u zes maanden aaneengesloten uitkeringsvrij bent (door het betaald werk of zelfstandig ondernemerschap). Uw Regisseur Participatie kan hier meer over vertellen en eventueel helpen bij de aanvraag.

De gemeente Weert voert de Participatiewet uit. Zij zet daarbij diverse instrumenten in om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een van deze instrumenten is het re-integratietraject waarbij mensen geholpen worden bij het zoeken naar of houden van een baan. Voor de uitvoering van dit traject krijgen wij hulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Wij krijgen van hen subsidie.

Logo Europees Sociaal Fonds

Het ESF ondersteunt nationaal beleid bij:

 • Het bereiken van volledige werkgelegenheid
 • Het verbeteren van arbeidskwaliteit
 • Het bevorderen van integratie op de arbeidsmarkt van verschillende kwetsbare bevolkingsgroepen.
 • Het verkleinen van de verschillen in werkgelegenheid tussen Europese regio’s.

De begeleiding en ondersteuning in onze regio worden uitgevoerd door de gemeente Weert en Nederweert samen met Werkpuntkom, gemeente Roermond samen met de Westrom en de MER-gemeenten.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten