Lees voor ?

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval is, moet de gemeente de schade vergoeden.

Als de gemeente achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de openbare wegen is te verwijten, dan is de gemeente aansprakelijk voor schade die u hierdoor oploopt. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen. Te denken valt aan ongelukken en/of beschadigingen veroorzaakt door medewerkers van de gemeente met gemeentelijke voertuigen.

Hoe kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

 1. U dient een claim in door de gemeente per brief aansprakelijk te stellen. Heeft u aanvullende documenten, stuur een kopie daarvan dan mee met uw brief. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  • Een bewijs van opgelopen schade.
  • Eventueel getuigenverklaring.
  • Verklaring van het voorval (bij bijvoorbeeld verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie).
  • Foto's van de situatie
  • Indicatie van het schadebedrag (met toevoeging van facturen of nota's)
  • Proces-verbaal opgemaakt door politie over de (voertuig)schade, met aanvullend:
   • origineel getekend schadeformulier
   • expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf
   • adresgegevens van de verzekeringsmaatschappij
 2. De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim, in samenspraak met de verzekeraar van de gemeente Weert.
 3. Als naar oordeel van de gemeente sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten