Agrarisch en buitengebied

Koeien in een stal.

Koeien in een stal.

De gemeente Weert werkt aan een landbouwvisie. Een eigen verhaal waarin de toekomst en de waarde van de landbouw voor Weert centraal staan.

Daarbij kijken we nadrukkelijk verder dan de (economische) waarde voor ondernemers en agribusiness. Wat is bijvoorbeeld de samenhang tussen de landbouw en de natuur- en landschapswaarden in Weert? En wat betekent de landbouw voor de mens? Voor inwoners van de stad Weert, voor bewoners van het buitengebied maar ook voor recreanten en toeristen? Wat zijn belangrijke issues in Weert als het gaat om de landbouw in relatie tot haar omgeving? Waar liggen kansen? Waar schuurt het? En wat betekent dit voor de koers die de gemeente Weert in de toekomst wil varen? Welke ontwikkelingen willen we als gemeente faciliteren en stimuleren? Welke ontwikkelingen willen we afremmen of verbieden?

Wilt u hier meer van weten? Dan kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Peter Kuppens van de afdeling Ruimte & Economie.