Lees voor ?

Agrarisch en buitengebied

Koeien in een weiland.

Koeien in een weiland.

Landbouw is van oudsher een belangrijke bedrijfstak in de gemeente Weert. De ontwikkeling die de landbouw in Weert heeft doorgemaakt is indrukwekkend. Onder het motto 'nooit meer honger' is na de Tweede Wereldoorlog de landbouw vanaf de jaren ’60 in rap tempo productiever en efficiënter geworden.

De ontwikkeling van nieuwe productiemethoden en de globalisering maakten het mogelijk dat landbouwbedrijven transformeerden naar moderne en grootschalige bedrijven, die in staat zijn veel en goedkoop voedsel te produceren. Samen met de toeleveranciers en de afnemende bedrijven (agribusiness) maakt de landbouw in Weert een substantieel deel uit van de Weertse economie. De Nederlandse landbouw is voorloper in de wereld en de Weertse ondernemers leveren hun producten in en buiten Europa.

Noodzaak tot verduurzaming

Deze efficiënte productiemethode en schaalvergroting hebben ook een keerzijde. Het huidige kostprijs gedreven model, met vaak minimale marges, biedt voor de Nederlandse bedrijven te weinig ruimte om te investeren in (maatschappelijke) kwaliteit. De nadelige gevolgen van de gangbare productiemethoden voor de omgeving dienen zich aan in de vorm van afnemende biodiversiteit, dierenwelzijn en nadelige gevolgen voor de gezondheid en de natuur. Een transitie naar 'kringlooplandbouw' is nodig om een verbetering van de toestand van de bodem, lucht en water te realiseren.

Uit gesprekken met de vele Weerter boeren blijkt dat de houdbaarheid van het systeem ook voor hen een zorg is. Zij geven aan in meerderheid te willen gaan voor een duurzame variant van het kostprijs gedreven verdienmodel. Maar geketend in het kostprijs gedreven verdienmodel, met minimale marges is die wens moeilijk te realiseren.

Landbouwvisie

Om in deze complexe transitie richting te kunnen geven aan de ontwikkeling van de landbouw heeft de gemeenteraad op 8 juli 2020 de landbouwvisie vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen samen met ondernemers in de agrisector, natuurorganisaties, gebruikers van het buitengebied en inwoners. De gemeente gaat deze visie uitwerken in een uitvoeringsprogramma buitengebied. Ook voor de samenstelling hiervan wordt samenwerking gezocht met deze stakeholders. De landbouwvisie is onderaan de pagina te downloaden.

Wilt u hier meer van weten? Dan kunt u contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris, via e-mail ondernemen@weert.nl

Downloads

Bestand Grootte
Landbouwvisie Weert 2020.pdf (8.19 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten