Lees voor ?

Alcohol- en drugspreventie jeugd

De gemeente Weert werkt samen met de gemeenten Leudal en Nederweert, met zorginstelling Vincent van Gogh en de GGD aan alcohol- en drugspreventie voor jongeren. De belangrijkste doelstelling is zorgen dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken en daarna alleen met mate. 

De minimumleeftijd voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren is 18 jaar. Dit is het geval vanaf 1 januari 2014. Toen is deze minimumleeftijd verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Poster.

Wijzigingen in de Drank- en Horecawet

Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete. Ook mogen verkopers geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18. Zij zijn ook strafbaar wanneer ze dat wel doen.

De leeftijdgrens van 18 jaar is vastgesteld omdat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Ook leidt drankgebruik door jongeren tot veel overlast. De wet stelt daarom strengere regels voor de verkopers van alcohol, en wil stimuleren dat ouders zelf voorkomen dat jongeren gaan drinken. Tot slot gaat de wet uit van de eigen verantwoording van jongeren. Daarom is in de nieuwe wet geregeld dat jongeren onder de 18 jaar die alcoholhoudende drank in hun bezit hebben in de openbare ruimte strafbaar zijn.

Wat betekent dit voor een jongere onder de 18 jaar?

Als een jongere alcohol bij zich heeft of drinkt op straat en op plekken zoals een winkelcentrum, station, park, horeca of sportkantine, kan hij/zij een boete krijgen. Dus ook als de fles of het blikje nog dicht is. De politie of een toezichthouder van de gemeente kan deze boete uitdelen. De hoogte van de boete is vastgesteld op € 47,50 voor jongeren tot 16 jaar en € 95 voor 16- en 17 jarigen.

Alcohol/ en drugsbeleid in de gemeente Weert

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal zetten samen met partners zoals de GGD, zorginstelling Vincent van Gogh en de Politie acties uit om het schadelijke alcohol- en drugsgebruik door jongeren te voorkomen dan wel te beperken. Vanuit het landelijke programma NIX18 hebben we ook een regionaal alcohol- en drugspreventiecampagne. De gemeente vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen om te voorkomen dat jongeren onder 18 jaar alcohol kopen en drinken, maar ook de verantwoordelijkheid van jongeren zelf.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten