Lees voor ?

Arbeidsmarkt

Het thema Arbeidsmarkt is een constant speerpunt voor de gemeente Weert. Afgelopen jaren is hard gewerkt aan het opzetten van een robuuste economische structuur. Daarvoor zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en zorginstellingen.

We werken onder andere aan deze initiatieven:

  • Een uitgangspuntennotitie voor arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Het actieplan ‘Perspectief op werk’;
  • Een arbeidsmarktagenda op de schaal van Weert.

Participatiebeleid

Het Participatiebeleid van de gemeente Weert is gericht op maatwerk en creativiteit. Door creatief met werkgevers mee te denken, weet de gemeente Weert met succes werkzoekenden en bedrijven bij elkaar te brengen. Een voorbeeld: Inwoners waarvan de WW-uitkering binnen zes maanden eindigt, nemen deel aan een intensief traject van drie maanden. Dat leidt ertoe dat een substantieel aantal mensen een nieuwe baan vindt.  De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden zet onverminderd voort. De teller is inmiddels tot rond de 900 huishoudens gezakt. Ook kwetsbare jongeren zijn in het vizier. Om te voorkomen dat zij in een bijstandsuitkering belanden, worden de jongeren zoveel mogelijk vanuit school direct naar werk begeleid. De gemeente werkt hierbij samen met onderwijsinstellingen als het Kwadrant en de Widdonckschool.

Meer weten over ons arbeidsmarktbeleid?

Neem dan contact op met de beleidsadviseur Participatie bij de afdeling OCSW.

Matches werkgevers en werkzoekenden

Een belangrijke rol is weggelegd voor het bedrijfsleven. De gemeente Weert denkt serieus mee met ondernemers. Door goed te luisteren waar behoefte aan is, kunnen betere matches mogelijk gemaakt worden tussen werkgevers en werkzoekenden. De gemeente denkt daarom actief mee met de werkgevers bij hun zoektocht naar arbeidspotentieel.
Voor actuele cijfers over banen en werkloosheid in Weert, zie de website 'weert.incijfers.nl'.

Ondersteuning

In de gemeente Weert is Werk.Kom hét aanspreekpunt voor professionele ondersteuning en advies op het gebied van personeel en arbeid. Zowel voor de werkgever als voor de werkzoekende. De accountmanagers van Werk.Kom beschikken over kennis, expertise en een groot netwerk. Maak daar gerust gebruik van als ondernemer. Wilt u meer weten? Neem contact op met Werk.Kom.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten