Beeldende kunst in openbare ruimte

Beeldende kunst in de openbare ruimte is gemeentelijk cultureel erfgoed en kunstbezit. De gemeente beheert deze collectie.

Ziet u dat een kunstwerk beschadigd is? Of is er een kunstwerk gestolen? Graag ontvangen we hier een melding van.