Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Begroting gemeente Weert 2024 vastgesteld

14-11-2023
Bankbiljetten en munten.

Bankbiljetten en munten.

Op maandag 13 november heeft de gemeenteraad van Weert de begroting 2024 vastgesteld. Na in totaal 12 uur vergaderen, waarin onder andere 47 moties en amendementen werden behandeld, is de begroting unaniem vastgesteld.

Daarnaast heeft de gemeenteraad nog een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Zo wordt er € 1.500.000,- uitgetrokken om de woningbouw in Weert te versnellen, wordt er geld beschikbaar gesteld om te onderzoeken of er een geschikte locatie is in Weert voor de bouwers van carnavalswagens en moet er een plan worden gemaakt om het groenonderhoud in de gemeente Weert structureel naar een hoger niveau te tillen. De woonlasten stijgen met 3,6% en blijven daarmee ook in 2024 onder het landelijk gemiddelde.

Wethouder Wendy van Eijk.

"Ik ben tevreden met de begroting zoals deze nu is vastgesteld. De gemeenteraad heeft zich kritisch, maar ook vooral meedenkend opgesteld. De belangrijkste ambities van het college zijn overgenomen."

Wendy van Eijk, portefeuillehouder financiën

Animatie

Om toe te lichten hoe de begroting er uit ziet en welke keuzes er zijn gemaakt, is er een korte animatie gemaakt. Deze is hieronder te bekijken.

De volledige begroting is te bekijken op de website weert.begroting-2024.nl.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

[Muziek]
[Logo gemeente Weert]
 
De begroting voor 2024 is rond.
Dit zijn de plannen die de gemeente Weert heeft voor 2024, wat dat kost en welke inkomsten er zijn.
Wat je graag wil weten, is wat dit voor jou betekent.
We houden de kosten voor inwoners zo laag mogelijk.
We werken aan goede en aantrekkelijke voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, ontmoeten, wonen en zorg.
We laten de accenten zien.
We zorgen voor voldoende betaalbare woningen en investeren in sportaccommodaties en Open Park Weert.
In Weert-Zuid starten we met de bouw van een maatschappelijke accommodatie.
Een sterke gemeenschap is belangrijk.
We ondersteunen gezinnen met lage inkomens en zorgen voor begeleiding en huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. 
Mensen die niet mee kunnen doen in de arbeidsmarkt, helpen we.
Een ander speerpunt is het aantrekkelijker maken van het buitengebied, zodat nog meer wandelaars en fietsers ervan kunnen genieten.
We versterken het rijke verenigingsleven en cultuur in Weert door het verhogen van subsidies. En zetten in op het aantrekkelijker maken van onze gemeente voor ondernemers en bezoekers.
We investeren in onderhoud en aanleg van straten. Ook onderzoeken we verkeersknelpunten op de Ringbaan
en bij bedrijvenlocaties.
We zorgen voor een veilige en leefbare gemeente.
En we investeren in het werkgeverschap van de gemeente Weert, om voldoende goede medewerkers aan te trekken en aan ons te binden.
Alle inkomsten en uitgaven bij elkaar, geven een totaalplaatje met een positief saldo.
Dat geeft ruimte om financiële tegenvallers op te vangen of iets extra’s te doen als dat nodig is.
Zo werken we samen aan een groene thuishaven waar mensen prettig kunnen wonen, werken en ontspannen!
 
Meer weten? Kijk op www.weert.nl
 
[Muziek]
[Logo gemeente Weert]
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten