Lees voor ?

Bemoeizorg

Iedereen maakt zich wel eens zorgen over iemand anders. Vaak komt het vanzelf weer goed, maar er zijn momenten waarop dat niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde woning, vreemd/onbegrepen gedrag of overmatig middelengebruik. Dit kan leiden tot overlast, maatschappelijke achteruitgang of er voor zorgen dat iemand onder zijn problemen lijdt.
Het is goed om je zorgen te bespreken met de desbetreffende persoon. Echter het kan zo zijn dat dit niet lukt of dat de zorgen door degene in kwestie niet zo ervaren worden of dat hij/zij geen hulp wil aanvaarden. In dit soort gevallen kun je Bemoeizorg van 'TeamBZ' inschakelen. TeamBZ staat voor Team Bemoeizorg. In dit team zitten professionals van drie organisaties: Vincent van Gogh, Buro Andersom en Zelfregie NL.

Bemoeizorg richt zich op inwoners die sociaal kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben, maar dat zelf niet inzien of hulp afwijzen. Er zijn meestal problemen op verschillende levensgebieden en de problemen zijn complex. Denk hierbij aan psychiatrie, lichamelijke-, psychosociale- en/of verslavingsproblemen, maar ook aan ernstige vervuiling en/of hoge schulden.

Doel van bemoeizorg

  • Het ongevraagd bieden en organiseren van zorg en ondersteuning aan degene die hulp nodig heeft. Na het maken van een inschatting van de situatie wordt diegene, wanneer nodig, gemotiveerd tot het accepteren van passende hulp of zorg.
  • Een nuttige bijdrage leveren aan het terugdringen van overlastgevend gedrag in de directe omgeving.

Als iemand geen hulp wil of hulp niet nodig vindt, dan mag dat. Zolang er geen sprake is van gevaar voor diegene of zijn omgeving. Bemoeizorg maakt deze inschatting, samen met een psychiater en betrokken netwerkpartners zoals politie, woningbouw verenigingen, huisartsen, gemeenten, sociaal werk, onderwijs, andere hulpverleningsinstanties en Veilig Thuis. Mocht er sprake zijn van gevaar dan kan het team er voor kiezen om een traject te starten dat kan leiden tot gedwongen hulp of zorg.

Maakt u zich ernstige zorgen en denkt u dat iemand zorg mijdt?

Als u zich zorgen maakt over iemand, neem dan contact op met 'Team Bemoeizorg (TeamBZ)' om uw zorgen te bespreken. Ook als u twijfelt. TeamBZ staat u te woord, denkt met u mee, verwijst u eventueel door en helpt u waar ze kunnen. Dit kost u niets.

U kunt contact opnemen per e-mail via midden@teambz.nl.

Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Bemoeizorg door TeamBZ wordt vanaf 2022 geleverd door een alliantie van drie partijen: Vincent van Gogh, Buro Andersom en Zelfregie NL.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten