Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychische en of psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is een woonvorm waarbij 24 uur per dag toezicht en begeleiding nabij is. Een melding voor beschermd wonen kan vanaf 17 jaar gedaan worden.

Waarom Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen kan nodig zijn wanneer u niet voldoende geholpen kunt worden door ondersteuning in uw eigen thuissituatie. U hebt mogelijk een periode intensieve ondersteuning nodig om weer voldoende zelfvertrouwen te krijgen in uw eigen vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. Een Beschermd Wonen traject is altijd bedoeld om u daarna weer instaat te stellen zelfstandig te functioneren en te wonen. Het is nadrukkelijk de wens om Beschermd Wonen zo kort mogelijk in te zetten. De verwachte tijdsduur van Beschermd Wonen is minimaal 6 maanden. In ieder geval binnen twee jaar dient u instaat te zijn weer zelfstandig te wonen.

Waar kan ik Beschermd Wonen vinden?

Beschermd Wonen wordt in de regio Midden- en Noord-Limburg geboden door verschillende zorgaanbieders die allemaal dezelfde afspraken hebben met de gemeenten in deze regio. Beschermd Wonen locaties zijn verspreid over de regio Midden- en Noord-Limburg te vinden. Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het best bij uw situatie past niet altijd in uw eigen gemeente kan worden aangeboden, maar wel in een andere gemeente in de regio. Hierover zijn met de zorgaanbieders van Beschermd Wonen goede afspraken gemaakt binnen de regio.

Hoe kan ik mij melden?

Om Beschermd Wonen aan te vragen, kunt u of uw hulpverlener contact opnemen met de Vraagwijzer, op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur via 0495 575 000. Na de melding wordt er een gesprek met u ingepland. Bij dit gesprek mag u iemand laten aansluiten. Bijvoorbeeld uw hulpverlener, partner, familieleden of belangrijke andere personen uit uw omgeving. Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag en uw situatie met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Waarom denkt u aan Beschermd Wonen?
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er andere mogelijkheden die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek ontvangt u een onderzoeksverslag. Hierin staan ook de conclusies van het gesprek. Als Beschermd Wonen wordt geadviseerd zal dit worden opgenomen in het verslag en kan daarna een passende zorgaanbieder worden gezocht. U krijgt van de gemeente een beschikking voor de indicatie. In deze beschikking staat ook tot wanneer de indicatie voor Bescherm Wonen geldig is.

Wat kost Beschermd Wonen?

Als u gebruik maakt van Beschermd Wonen dan verhuist u naar de Beschermd Wonen locatie. Zolang u woont binnen een Beschermd Wonen locatie betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door het CAK bij u in rekening gebracht. Informatie over de eigen bijdrage is te vinden op de site: www.hetcak.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten