Lees voor ?

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is een woonvorm waarbij 24 uur per dag toezicht en begeleiding nabij is. Je kunt een melding voor beschermd wonen doen vanaf 17 jaar.

Waarom Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen kan nodig zijn wanneer je niet voldoende geholpen kunt worden door ondersteuning in je eigen thuissituatie. Je hebt mogelijk een periode intensieve ondersteuning nodig om weer voldoende zelfvertrouwen te krijgen in je eigen vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. Een Beschermd Wonen traject is altijd bedoeld om je daarna weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren en te wonen. Het is nadrukkelijk de wens om Beschermd Wonen zo kort mogelijk in te zetten. De verwachte tijdsduur van Beschermd Wonen is minimaal 6 maanden. In ieder geval binnen twee jaar dien je in staat te zijn weer zelfstandig te wonen.

Waar kan ik Beschermd Wonen vinden?

Beschermd Wonen wordt in de regio Midden- en Noord-Limburg geboden door verschillende zorgaanbieders die allemaal dezelfde afspraken hebben met de gemeenten in deze regio. Beschermd Wonen locaties zijn verspreid over de regio Midden- en Noord-Limburg te vinden. Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het best bij jouw situatie past niet altijd in je eigen gemeente kan worden aangeboden, maar wel in een andere gemeente in de regio. Hierover zijn met de zorgaanbieders van Beschermd Wonen goede afspraken gemaakt binnen de regio.

Hoe kan je je melden?

Om Beschermd Wonen aan te vragen, kun je of je hulpverlener contact opnemen met de Vraagwijzer, op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur via 0495 575 000. Na de melding wordt er een gesprek met je ingepland. Bij dit gesprek mag je iemand laten aansluiten, bijvoorbeeld je hulpverlener, partner, familieleden of belangrijke andere personen uit je omgeving. Tijdens het gesprek bespreek je je hulpvraag en je situatie met de gemeente. De gemeente bespreekt met jou de volgende zaken:

  • Waarom denk je aan Beschermd Wonen?
  • Wat kun je nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in jouw omgeving voor je doen?
  • Zijn er andere mogelijkheden die je probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek ontvang je een onderzoeksverslag. Hierin staan ook de conclusies van het gesprek. Als Beschermd Wonen wordt geadviseerd, zal dit worden opgenomen in het verslag en kan daarna een passende zorgaanbieder worden gezocht. Je krijgt van de gemeente een beschikking voor de indicatie. In deze beschikking staat ook tot wanneer de indicatie voor Bescherm Wonen geldig is.

Wat kost Beschermd Wonen?

Als je gebruik maakt van Beschermd Wonen, dan verhuis je naar de Beschermd Wonen locatie. Zolang je woont binnen een Beschermd Wonen locatie betaal je een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door het CAK bij je in rekening gebracht. Informatie over de eigen bijdrage is te vinden op de site www.hetcak.nl. Je kunt hier ook een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten