Lees voor ?

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

 Let op! Er zijn verschillende soorten uittreksels. Maak de juiste keuze! Voor meer info, zie deze pagina.

Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen een bewijs van in leven zijn af te geven. Dit is een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat u in leven bent.

Er zijn twee varianten voor het 'Bewijs van in leven zijn': 

  • Een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland. Dit kunt u online aanvragen, wij sturen het uittreksel dan per post toe. U kunt het uittreksel ook persoonlijk aan de balie aanvragen.
  • Het bewijs van in leven zijn dat is ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze variant is voor gebruik in Nederland én in het buitenland. Dit bewijs moet u persoonlijk aanvragen aan de balie (dit kan niet online).

Kosten

  • € 14,30. Als u kunt aantonen dat u het bewijs nodig heeft voor een pensioenfonds wordt het kosteloos verstrekt.
  • Voor een digitale aanvraag via de website betaalt u een gereduceerd tarief van € 10,65.
  • Een Bewijs van in leven zijn voor gebruik in het buitenland kan alleen aan de balie worden aangevraagd op afspraak. De kosten zijn € 14,30.

Bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland

U kunt het bewijs van in leven zijn persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Het document is klaar terwijl u wacht. Voor adresgegevens en de openingstijden, zie deze pagina. U kunt het ook digitaal aanvragen, zie knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina.

Een bewijs van in leven zijn kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • Uzelf.
  • Een ouder die op hetzelfde adres woont.
  • Een echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner.
  • Een meerderjarig kind dat op hetzelfde adres woont.
  • Een gemachtigde (schriftelijke machtiging nodig en kopie van een legitimatiebewijs).

Bij de aanvraag aan de balie heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. 
Als het bewijs wordt aangevraagd voor een pensioenfonds, is hiervoor een bewijsstuk nodig.

Bewijs van in leven zijn voor gebruik in het buitenland

De internationale versie (attestatie de vita) kan alleen aan de balie worden aangevraagd. U heeft dan een geldig legitimatiebewijs nodig. U kunt terecht op afspraak, zie de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina voor het maken van een afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken.

Het bewijs van in leven zijn is alleen in Nederland geldig. Heeft u het nodig voor een buitenlands pensioenfonds, dan kunt u een 'attestatie de vita' aanvragen. Als het bewijs wordt aangevraagd voor een pensioenfonds, is hiervoor een bewijsstuk nodig.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten