Lees voor ?

Bijstand premie zorgverzekering

Inwoners van Weert met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van CZ of DSW. Dit kan alleen door gebruik te maken van de aanvullende zorgverzekering. Met deze aanvullende verzekering heeft u een uitgebreide dekking voor een scherpe prijs. De premie wordt laag gehouden door een korting op de premie en een bijdrage van de gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.gezondverzekerd.nl. Op die site kunt u op inhoud en op prijs uw zorgverzekering vergelijken met de collectieve zorgverzekeringen van de gemeente.

Let op: aanmelden kan tot en met 31 december. Deelname is dan mogelijk vanaf 1 januari van het nieuwe jaar. U kunt zich aanmelden op www.gezondverzekerd.nl.

Wilt u berekenen of uw recht heeft op regelingen van de gemeente, zoals deze collectieve zorgverzekering? Kijk dan op www.weert.nl/berekenuwrecht.

Bereken Uw Recht

U kunt zelf met behulp van Bereken Uw Recht laten uitrekenen of u recht heeft op één of meerdere regelingen voor minima. U vindt Bereken Uw Recht op www.weert.nl/berekenuwrecht.
Het doorlopen van Bereken Uw Recht kost u ongeveer vijf tot tien minuten tijd. Wanneer u de gegevens hebt ingevuld, treft u onder het kopje 'contactgegevens' uw unieke code aan. Schrijf deze code op! Wij zullen deze code aan u vragen als u ons belt. Die code helpt ons om u sneller duidelijkheid te kunnen geven of een aanvraag indienen zinvol is.

Bellen voordat u een aanvraag indient

Voordat u een aanvraag indient belt u eerst met de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening van de gemeente Weert. Voor de contactgegevens en openingstijden, zie deze pagina. Tijdens dit telefoongesprek beoordelen we of het zinvol is om een aanvraag in te dienen. Wij vragen u dus om te bellen als u een aanvraag wilt doen. En niet meer ons te bezoeken of een brief te schrijven als u één van de regelingen wilt aanvragen.

Voorwaarden

Om voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking te komen moet u een inkomen hebben dat niet hoger is dan 130% van bijstandsniveau. Mensen die aangemeld zijn bij het Zorg Instituut Nederland in verband met achterstanden in de betaling van premie worden niet toegelaten tot de collectieve zorgverzekering.

Kijk op www.weert.nl/berekenuwrecht om te bepalen of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering. Meer informatie vindt u ook op www.gezondverzekerd.nl.

Meenemen

Wanneer u wilt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering voor minima hoeft u ons niet te bezoeken of een brief te schrijven. Onder het kopje 'Gang van zaken' leest u hoe u een aanvraag telefonisch kunt indienen. Kijk op www.gezondverzekerd.nl voor meer informatie.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten