Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Biodiversiteitkaart: Welke soorten komen voor in jouw tuin?

29-11-2023
Bloemen langs een akker.

Bloemen langs een akker.

De gemeente Weert heeft een Biodiversiteitkaart opgesteld. Door middel van verschillende factsheets is te zien hoe het met de biodiversiteit in verschillende gebieden van Weert gaat. Welke plant- en diersoorten komen er voor en wat zijn de belangrijkste gebiedskenmerken? Is er veel groen of juist bebouwing? En welke soort grond komt er voor? De kaart is opgesteld om bedrijven en inwoners inzicht te geven in de biodiversiteit op hun eigen grondgebied én tips te geven om deze te verhogen. Daarnaast kan de kaart gebruikt worden bij gemeentelijke opgaven zoals ruimtelijke ontwikkelingen en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De Biodiversiteitkaart is te bekijken op heerlijkweert.nl/biodiversiteitkaart

Wethouder Suzanne Winters.

"Met de Biodiversiteitkaart krijgen we een beter inzicht in hoe het met de biodiversiteit in bepaalde gebieden gesteld is. En hoe iedereen hier zelf aan kan bijdragen. Met grote én kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld door je tuin vlindervriendelijk te maken."

Wethouder Suzanne Winters

Factsheets

In de Biodiversiteitkaart is de gemeente Weert opgedeeld in 38 deelgebieden. Elk deelgebied heeft een eigen factsheet. Door middel van deze factsheets kun je ontdekken hoe het met de biodiversiteit in verschillende gebieden van Weert gaat. Hierin worden bijvoorbeeld een deel van de plant- en diersoorten die er gezien zijn beschreven en lees je wat de belangrijkste gebiedskenmerken zijn. Ook wordt op hoofdlijnen ingegaan op knelpunten en verbetermogelijkheden in het gebied.

Maak jouw tuin geschikt voor aanwezige soorten

In de Biodiversiteitkaart kun je ook zien welke soorten dieren en planten er in jouw omgeving voorkomen. Huiseigenaren kunnen met deze kaart hun eigen tuin verder geschikt maken voor de soorten die aanwezig zijn in de omgeving. Inspiratie hiervoor kan worden opgezocht op heerlijkweert.nl/natuur-en-tuin.
Door nieuwe leefgebieden te creëren voor soorten die in Weert voorkomen of voor kunnen komen, kunnen de populaties van deze soorten zich uitbreiden. Je kunt dus meehelpen om de biodiversiteit in Weert verder te vergroten en hier dagelijks van genieten in jouw eigen tuin.

Geef je waarneming door

De Biodiversiteitkaart is opgesteld aan de hand van verschillende bronnen. Ook jij kunt hierbij helpen! Via de app Obsidentify kun je een foto nemen van een plant of dier. De app kan dan de soortnaam bepalen. Vervolgens kun je deze waarneming via www.waarneming.nl opslaan. Alle waarnemingen die hier worden opgeslagen, worden meegenomen in de updates van de Biodiversiteitkaart.

 heerlijkweert.nl/biodiversiteitkaart

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten