Lees voor ?

Bouw en verbouw, toezicht

Woning in aanbouw.

Woning in aanbouw.

Vermoedt u dat een (ver)bouw(ing) niet volgens de regels verloopt? Dan kunt u uw vermoedens melden bij de gemeente. Het kan dan gaan over:

  • een (ver)bouw(ing) zonder vergunning;
  • een (ver)bouw(ing) welke niet conform bouwtechnische voorschriften verloopt;
  • werkzaamheden buiten normale werktijden of wanneer er niet veilig wordt gewerkt;
  • buitensporig veel lawaai, trillingen of stof.

Wilt u weten of alles volgens de regels verloopt, neem dan contact op met de gemeente.

Voorwaarden

De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert zij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning.

De toezichthouders van de gemeente hebben de volgende rechten om goed te kunnen controleren:

  • Zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. Hiervoor bestaat een aparte procedure.
  • Zij mogen informatie opvragen.
  • Zij mogen zakelijke gegevens en documenten inzien en kopieën hiervan maken.
  • Zij mogen zaken onderzoeken, zoals het nemen van monsters, verpakkingen openen en spullen meenemen.

Afhankelijk van de ernst en aard van de constateringen kan de gemeente bijvoorbeeld de bouw stilleggen, de toegang tot het gebouw sluiten, zorgen dat de overlast wordt beperkt, ervoor zorgen dat er nog een vergunning wordt aangevraagd, de voorschriften wel opgevolgd worden.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten