Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Bouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichting

Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet (meer) voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld, dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten de gewenste verbeteringen -binnen een door de gemeente gestelde termijn- aan te brengen.

Gang van zaken

De gemeente controleert meestal naar aanleiding van een incident of melding. Als de gemeente van mening is dat verbeteringen moeten worden aangebracht, dan krijgt u hierover bericht. U krijgt een van te voren vastgestelde tijdslimiet waarbinnen u de veranderingen moet doorvoeren.

Voorwaarden

De onderwerpen die in dit kader binnen het Bouwbesluit van belang zijn, betreffen technische voorschriften van:

  • Veiligheid.
  • Gezondheid.
  • Bruikbaarheid.
  • Energiezuinigheid.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten