Lees voor ?

Bouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichting

Als jouw woning, woonkeet of woonwagen niet (meer) voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld, dan kan de gemeente jou als eigenaar verplichten de gewenste verbeteringen -binnen een door de gemeente gestelde termijn- aan te brengen.

De gemeente controleert meestal naar aanleiding van een incident of melding. Als de gemeente van mening is dat verbeteringen moeten worden aangebracht, dan krijg je hierover bericht. Je krijgt een van te voren vastgestelde tijdslimiet waarbinnen je de veranderingen moet doorvoeren.

Voorwaarden

De onderwerpen die in dit kader binnen het 'Besluit bouwwerken leefomgeving' van belang zijn, betreffen technische voorschriften van:

  • Veiligheid.
  • Gezondheid.
  • Bruikbaarheid.
  • Energiezuinigheid.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten