Lees voor ?

Burgerinitiatieven

Een goed idee voor jouw buurt, wijk of dorp?

Weert is een bruisende stad met inwoners en ondernemers die graag samen leuke dingen bedenken, doen en organiseren. Heb je een idee dat een positieve bijdrage levert aan de woonomgeving, leefbaarheid of verbinding in de wijken of dorpen van Weert? Kunnen jij en je buurtgenoten – op wat voor manier dan ook – de band met de buurt versterken? Ga dan in gesprek met de gemeente Weert, zodat wij jullie idee op een passende manier kunnen ondersteunen!

Positieve bijdrage aan de buurt

Als gemeente vinden wij de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen belangrijk. We juichen het dan ook toe dat inwoners zelf met ideeën komen over hoe we Weert nog leuker, gezelliger en mooier kunnen maken. Zo’n idee kan allerlei vormen aannemen en een buurt, wijk of dorp op allerlei vlakken aantrekkelijker maken. Zowel de ruimte om je heen als op sociaal vlak. Denk aan het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, het (her)inrichten van de openbare ruimte of onderwerpen zoals veiligheid.

Voorbeelden ideeën

We hebben de afgelopen jaren al een heleboel inwoners met goede ideeën ondersteund. Zo hebben we meegedacht over het realiseren van de schoolmoestuin in de wijk Graswinkel. Ook hebben we samen met de Voedselbank de zusters Birgittinessen ondersteund, zodat zij mensen in armoede een warme maaltijd kunnen aanbieden. Ook konden we ondersteunen bij het realiseren van de ontmoetingsplek Vrakkerplein en hebben we samen met inwoners een pleegoudernetwerk opgericht.

In gesprek over ideeën

Al die goede ideeën juichen wij toe. Daarom willen we graag met jullie in gesprek gaan over ideeën of activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de woonomgeving, leefbaarheid en verbinding in jouw buurt. Als jij en je buurtgenoten een goed idee hebben, nodigen we jullie uit om met ons in gesprek te gaan. In dat gesprek bespreken we of en op wat voor manier wij daarin kunnen ondersteunen. We denken dan bijvoorbeeld mee over hoe iemand, samen met buurtgenoten, dat idee kan realiseren. We geven tips, brengen inwoners in contact met de juiste personen en we kijken of een idee eventueel nog ondersteund kan worden met subsidie. In dat geval kunnen we helpen met de subsidieaanvraag.

Ga met ons in gesprek!

Als jij en je buurtgenoten ideeën hebben, nodigen we jullie uit om met ons in gesprek te gaan. We zijn erg benieuwd hoe jullie de band met de buurt willen versterken. Ons team staat klaar met adviezen, tips en soms ook geld. Heb je een idee? Maak dan een afspraak en ga met ons het gesprek aan! Dat kan door te mailen naar burgerinitiatieven@weert.nl of door op onderstaande knop te klikken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met jou, om een afspraak te maken!

Aanmelding gesprek Burgerinitiatieven

Voorwaarden subsidie: wanneer wel of niet?

Wij gaan altijd in gesprek met inwoners over of en op wat voor manier wij hun ideeën kunnen ondersteunen. Soms komt jouw idee in aanmerking voor subsidie. Daar is een aantal voorwaarden voor.

  • Het idee is gericht op inwoners van de gemeente Weert.
  • Het idee is samen met anderen bedacht én wordt samen uitgevoerd.
  • Met het idee lever jij positieve bijdrage aan de leefbaarheid in jouw buurt. Dat kan zowel gaan over de ruimte om je heen als op sociaal vlak.
  • Zonder een financiële bijdrage kun je het idee niet uitvoeren.
  • Er is draagvlak in je buurt voor dit idee.
  • Je hebt geen andere gemeentelijke subsidies voor dit idee gekregen.

De volledige subsidieregeling voor burgerinitiatieven kun je lezen op de website lokalegelgeving.overheid.nl lezen.

Extra bijdrage

Het idee hoeft niet per se nieuw of vernieuwend te zijn. Als dit wél zo is, kom je in aanmerking voor een extra bijdrage van de gemeente. Dat geldt ook voor zogenaamde ‘Right to Challenge’-ideeën. Dat houdt in dat inwoners gemeentelijke taken in eigen hand nemen, door met goede ideeën te komen én die ideeën ook uitvoeren. We willen inwoners prikkelen om de uitdaging aan te gaan – challenge de gemeente – en verbeter de gemeente Weert!

Subsidie aanvragen

In een gesprek kunnen wij je helpen met het aanvragen van subsidie. Wil je dat niet? Dan kun je ook zelf een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier vind je hieronder:

Aanvraagformulier subsidie burgerinitiatieven (pdf-bestand)

Ondersteuning andere organisaties

Niet alleen de gemeente Weert kan inwoners helpen. Ook andere organisaties brengen mensen samen, zetten zich in voor een betere gemeenschap en ondersteunen initiatieven van inwoners. Misschien kunnen zij u verder helpen!

 SamenFonds 0495
 Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg
 Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg
 Meedoen (in de wijk) van Punt Welzijn
 Wijk- en dorpsraden van Weert

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten