Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Collectevergunning

Wilt u voor een goed doel een inzameling van geld of goederen houden of daartoe een intekenlijst aanbieden? Of wilt u donateurs werven voor een goed doel? U hebt dan een collectevergunning nodig van de gemeente.

Vergunning aanvragen

U kunt een collectevergunning aanvragen met het digitale formulier dat u hieronder in het blok 'online regelen' kunt vinden.

In de aanvraag moet u aantonen dat het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het beoogde doel besteed wordt. De volgende punten moeten in ieder geval in de aanvraag staan:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

Gang van zaken

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via bovenstaande knop. De beslistermijn van de aanvraag is 8 weken. De aanvraag moet dan ook minimaal 8 weken voordat de collecte plaats zal vinden ingediend zijn.

U krijgt schriftelijk een besluit van het college van burgemeester en wethouders op uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is.

'Weert Collecteert!'

In april vindt in de gemeente Weert jaarlijks een gezamenlijke collecte plaats van een groot aantal landelijke goede doelen en fondsen onder de naam 'Weert Collecteert'. Zij zamelen samen geld in en verdelen dat onderling, zoals door de donateurs wordt aangegeven bij hun donatie. 
Daarnaast kunnen er ook andere collectes in de gemeente Weert worden gehouden, op andere momenten gedurende het jaar. Dit zijn landelijke organisaties of instellingen die beschikken over een 'CBF-erkenning' van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wanneer zij mogen collecteren is terug te vinden op de website van het CBF: cbf.nl/collecterooster

Voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat er geen collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een collecterooster. De gemeente beoordeelt uw aanvraag om een collectevergunning en bekijkt of de periode waarin u wilt collecteren past in het collecterooster.
Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing. De lokale collectes zijn niet terug te vinden op de site van het CBF.

Kosten

Aan een collectevergunning zijn geen kosten verbonden.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Bijzondere Wetten van de gemeente Weert via telefoonnummer (0495) 575 000  of per e-mail aan vergunningen@weert.nl. Zij helpen u graag verder!

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten