Collectevergunning

Wilt u voor een goed doel een inzameling van geld of goederen houden of daartoe een intekenlijst aanbieden? Of wilt u donateurs werven voor een goed doel? U hebt dan een collectevergunning nodig van de gemeente.

U kunt een collectevergunning aanvragen met het digitale formulier dat u hieronder in het blok 'online regelen' kunt vinden.

Kosten

Aan een collectevergunning zijn geen kosten verbonden.

Gang van zaken

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt dit doen met het digitale formulier dat u hier boven vindt in het blok 'online regelen'. De beslistermijn van de aanvraag is 8 weken. De aanvraag moet dan ook minimaal 8 weken voordat de collecte plaats zal vinden ingediend zijn.

In de aanvraag moet u aantonen dat het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het beoogde doel besteed wordt. De volgende punten zullen in ieder geval in de aanvraag moeten staan:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

Voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat er geen collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een collecterooster. De gemeente beoordeelt uw aanvraag om een collectevergunning en bekijkt of de periode waarin u wilt collecteren past in het collecterooster.

Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

De lokale collectes zijn niet terug te vinden op de site van het CBF.