Lees voor ?

Container, hoogwerker, kraan, bouwmaterialen plaatsen op openbare weg

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Weert is het verboden voorwerpen op openbare plaatsen te plaatsen. Voor het plaatsen van containers, steigers, bouwmaterialen, schuttingen, bioboxen, bouw- of schaftketen, kranen of een betonpomp op gemeente grond (openbare weg) geldt: alleen wanneer op eigen terrein géén ruimte is. De voorwaarden zijn afhankelijk van de situatie en plaats. Indien u een voorwerp zoals de hiervoor genoemde op de openbare weg wenst te plaatsen dient u altijd een melding in te dienen door een meldingsformulier ingevuld te sturen aan: vergunningen@weert.nl. Dit formulier is hieronder te vinden, zie de knop 'Online regelen'.

Vergunning of melding?

Als aan de voorwaarden van artikel 2.10 wordt voldaan, zal uw melding worden bevestigd en worden er geen kosten in rekening gebracht. Let op dat een van deze voorwaarden is dat de plaatsing van het voorwerp minimaal twee weken van te voren is gemeld via het formulier onder de knop online regelen. Als niet aan de voorwaarden voldaan wordt of kan worden, is de melding vergunning plichtig. Wilt u de precieze voorwaarden weten kijk dan onderaan deze pagina.

Kosten

Voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg (niet zijnde eigen grond) die vallen onder de vergunningplicht is men altijd precario verschuldigd. Voor het plaatsen van voorwerpen op grond waar betaald parkeren geldt, zijn er aparte tarieven voor gefiscaliseerde zones 1 en 2. Voor grotere bouwactiviteiten wordt een waarborgsom gevraagd. Naast de precario worden leges in rekening gebracht voor de behandeling van de aanvraag.

Leges vergunning

  • € 36,35 als het voorwerp maximaal een maand aanwezig is.
  • € 145,40 als het voorwerp langer dan een maand aanwezig is.

Naast de leges wordt precario in rekening gebracht. Dit is een belasting voor het gebruik van gemeentegrond:

Algemeen tarief

per m²:
€ 0,41 per dag, € 1,85 per week, € 5,55 per maand, € 59,80 per jaar met een minimum van € 30,50

Voorwerpen in gefiscaliseerde zones

per m²:
€ 1,04 per dag, € 5,07  per week, € 15,20 per maand, € 166,20  per jaar met een minimum van € 30,50

Wat moet u doen?

  • Wilt u toestemming vragen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg? Zorg er dan voor dat u dit tijdig van te voren doet. Een melding doet u minimaal twee weken van te voren. Een melding doet u met het pdf-bestand dat u hier boven kunt downloaden in het blok 'online regelen'.
  • Voor kranen vanaf de weg dienen ook verkeersmaatregelen genomen te worden. Dit gebeurt in overleg met de verkeerdeskundige van de gemeente Weert.

Voorwaarden

De voorwaarden staan beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:10.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten