Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Dementievriendelijk Weert

Oudere aan de telefoon.

Oudere aan de telefoon.

Het aantal personen met dementie in Weert neemt de komende jaren fors toe. Dementie kan u dus ook raken! Via uw familie, buren in de straat of collega’s op het werk. Samen staan we voor die uitdaging. We streven naar een dementievriendelijk Weert. Iedereen voelt zich betrokken en zet zich in voor een ander.

In Weert moet het voor mensen met dementie mogelijk zijn om deel te nemen aan alledaagse activiteiten. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet wat ze zelf kunnen doen om deze mensen en hun omgeving te steunen. Dat is ons doel. Samen met professionals en vrijwilligers gaan we dat realiseren.

In de video laten we zien hoe we met die uitdaging aan de slag gaan. Dankjewel aan stichting Dagopvang Weert dat we mochten filmen in de huiskamer!

 Wilt u meer informatie over wat er lokaal georganiseerd is en over waar u ondersteuning kunt krijgen voor vragen rondom dementie? Kijk dan op de website van Punt Welzijn

Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023

In de video wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023. In dit uitvoeringsprogramma is uitgewerkt welke acties de gemeente Weert, samen met al haar partners, gaat ondernemen om een dementievriendelijke samenleving te worden. Wil je meer weten? Via onderstaande link kunt u het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 downloaden.

  Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 (pdf-bestand) 

Video met uitleg over het uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert en de inzet van 'maatjes'.

Je kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Wisten jullie dat vorig jaar 930 mensen in Weert woonden met dementie?
Dat aantal stijgt de komende jaren alleen maar. 
In 2050 vermoeden we dat 1900 mensen in Weert dementie hebben.
Dat aantal is ontzettend groot en daarom moeten we iets doen. 
Zelf ben ik bijvoorbeeld geconfronteerd met een dementerende moeder. 
Het kan iedereen overkomen.

We moeten met zijn allen inspelen op dit grote vraagstuk.
Dat is een uitdaging waar we in Weert voor staan.
Ongeveer 74% van de mensen met de ziekte dementie woont nog thuis.
Zij worden dan meestal verzorgd door een familielid of een naaste.
Dit kan bijvoorbeeld de partner zijn, waarmee ze samenwonen of een zoon of dochter, waarbij je vaak ziet dat die zelf ook nog een eigen gezin hebben of dat ze verder weg wonen, omdat ze nog een baan hebben.

Dat vraagt veel van mensen.
Mantelzorgers zijn onmisbaar, ook voor mensen met dementie.
We vinden het in Weert heel belangrijk dat mensen zich voor een ander inzetten.
Dus aan mantelzorgers hechten we veel waarde.

Als samenleving moeten we veel meer gaan beseffen dat dementie er nu eenmaal bij hoort. Of beter gezegd: dat mensen met dementie erbij horen.
Dat we met zijn allen een vriendelijke, accepterende, houding moeten aannemen.
De komende 3 jaar gaan we samen aan de slag voor een dementievriendelijk Weert.
In een dementievriendelijke samenleving is het van belang dat je weet wat dementie is, hoe je omgaat met mensen met dementie, en welke signalen daarbij horen.

Samen met onze partners en een hele hoop vrijwilligers hebben we nagedacht hoe we dit gaan aanpakken. 
Zo komen er trainingen voor "Hoe jij je dementie herkennen?", "Hoe ga je om met mensen met dementie?" en wat kun je voor hen betekenen.
Die training is bijvoorbeeld gegeven aan het kassapersoneel van de supermarkt, maar is ook beschikbaar voor andere ondernemers.
Zo kunnen mensen met de ziekte dementie zelf hun eigen boodschappen blijven doen. 
Dat is heel belangrijk, dat je die eigen zelfstandigheid zo lang mogelijk behoudt.

In het uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert staat onder andere dat we willen gaan inzetten op meer vrijwillige maatjes.
Een maatje is belangrijk voor iemand met dementie.
Met een maatje kun je leuke dingen ondernemen.
Maatjes zijn ook belangrijk voor de mantelzorgers, zodat ze hen soms even kunnen ontlasten.
En dat is belangrijk.
Op die manier zorgen we samen voor mensen met dementie en hun naasten.

Je ziet wel: we kunnen het niet alleen.
Wil je meer weten over dementie?
Dan kun je altijd terecht bij de medewerkers van De Vvraagwijzer.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten