Lees voor ?

Demonstratie of betoging houden

Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een demonstratie of betoging houden, ongeacht de inhoud. Omdat de gemeente de openbare orde tijdens een demonstratie of betoging moet handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig informeert over uw plannen.

Wat moet u doen?

Meldt uw voornemen van de demonstratie of betoging schriftelijk bij de gemeente. Doe dit ten minste 1 week voordat u  de demonstatie of betoging houdt.

In de melding moeten de volgende gegevens staan:

  • Naam en adres van degene die de betoging organiseert.
  • Het doel van de te houden demonstratie of betoging.
  • De datum waarop de demonstratie of betoging plaatsvindt en het tijdstip van aanvang en van beëindiging.
  • De plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging.
  • Voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling van de demonstratie of betoging.
  • Maatregelen die de organisator van de demonstratie of betoging zal treffen om een goed verloop van de betoging te bevorderen

Voorwaarden

Het is belangrijk dat de bijeenkomst de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom tijdig met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer over voorzieningen zoals dranghekken, wegafsluitingen, EHBO en eventueel gemotoriseerde begeleiding.

Wanneer mag de gemeente een verbod opleggen?

De gemeente mag een demonstratie of betoging alleen verbieden in de volgende gevallen:

  • U meldt de demonstratie of betoging niet op tijd bij de gemeente.
  • U verstrekt de vereiste gegevens niet op tijd.
  • Ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

De inhoud van de demonstratie of betoging mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten