Lees voor ?

Echtscheiding melden

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, of door het overlijden van één van de echtelieden. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van een van beiden of op gemeenschappelijk verzoek. 
Een in Nederland uitgesproken beschikking tot echtscheiding of ontbinding van een partnerschap heeft pas rechtsgevolg als deze wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken of het partnerschap is gesloten.

De datum geldigheid van de echtscheiding of ontbinding partnerschap is de datum waarop deze is ingeschreven.

Pas daarna wordt jouw echtscheiding opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar je woont.

Wat moet je meenemen?

Neem voor het overleggen van de juiste documenten eerst contact op met een advocaat of mediator.

Naar de advocaat

  • Een afschrift van de huwelijksakte.
  • Van beide een afschrift van de basisregistratie personen (BRP) met vermelding van de nationaliteit en verblijfsduur.
  • Afschriften van de geboorteakten van eventuele minderjarige kinderen.

Voor inschrijving van een echtscheiding bij de gemeente

  • Een origineel schriftelijk verzoek tot inschrijving (en tevens akte van berusting)
  • Een origineel afschrift van de echtscheidingsbeschikking
  • Een originele verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer een schriftelijk verzoek door beide ex-partners wordt ingediend).

Als je een minimuminkomen of geen inkomen hebt, dan kun je bij de gemeente een folder krijgen waarin staat hoe je gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation kunt aanvragen. Je kunt ook de nodige informatie krijgen op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten