Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Echtscheiding melden

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, of door het overlijden van één van de echtelieden. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van een van beiden of op gemeenschappelijk verzoek. Pas na de uitspraak van de rechter kan de gemeente de echtscheiding in het bevolkingsregister (BRP) opnemen.

Wat moet u meenemen?

Neem voor het overleggen van de juiste documenten eerst contact op met een advocaat of mediator.

Naar de advocaat

  • Een afschrift van de huwelijksakte.
  • Van beide een afschrift van de basisregistratie personen (BRP) met vermelding van de nationaliteit en verblijfsduur.
  • Afschriften van de geboorteakten van eventuele minderjarige kinderen.

Voor inschrijving van een echtscheiding bij de gemeente

  • Een origineel schriftelijk verzoek tot inschrijving (en tevens akte van berusting)
  • Een origineel afschrift van de echtscheidingsbeschikking
  • Een originele verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer een schriftelijk verzoek door beide ex-partners wordt ingediend).

Als u een minimuminkomen of geen inkomen heeft, kunt u bij de gemeente een folder krijgen waarin staat hoe u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation kunt aanvragen. U kunt ook de nodige informatie krijgen op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten