Lees voor ?

Ecologisch bermbeheer

Berm met veldbloemen.

Berm met veldbloemen.

Bij het bermbeheer van het buitengebied van Weert is er in de uitvoering extra aandacht voor ecologisch beheer in de bermen. Dat vergroot namelijk de biodiversiteit, de overlevingskans van insecten en de belevingswaarde van bermen.

Inwoners van Weert kunnen via een kaart op weert.nl/bermbeheer het bermbeheer in het buitengebied nauwkeurig volgen. Op een interactieve kaart is te zien welk beheertype bij welke berm wordt toegepast. 

 Website en kaart 'Ecologisch bermbeheer'

Kleurrijke en levendige bermen

Ecologisch bermbeheer houdt in dat we minder maaien, meer gefaseerd maaien en maaisel afvoeren. Eentonig gras verandert in bermen die biodiverser, kleurrijker en levendiger ogen. Dit betekent niet dat de bermen nu allemaal één grote wildernis gaan worden. Vaak blijven we de bermen nog één tot twee keer per jaar maaien voor het bevorderen van een bloemrijke vegetatie.  

Gefaseerd maaien houdt in dat we kleine stukken (20% van de berm) niet maaien. De niet gemaaide stukken dienen als schuilgelegenheid, voedselplek en voortplantingsplek voor diverse soorten. Dit is van belang voor insecten en voor andere dieren zoals egels, vogels en muizen die in de hoge vegetatie schuilen. Ook krijgen planten de kans om langer te bloeien en zaad te verspreiden.

Uiteraard houden we ook bij ecologisch bermbeheer nog steeds rekening met de verkeersveiligheid. Zo blijven we frequent maaien langs uitzichthoeken bij kruispunten, inritten en meterstroken langs fietspaden. 

Natuur dichter bij huis

Door bermen ecologisch te beheren bevindt de natuur zich al als ware om de hoek. De bloemrijke bermen maken een grijs straatbeeld al gauw levendiger en kleurrijker. Een ecologisch beheerde berm zal anders ogen dan kort gemaaid gras. Het lijkt misschien alsof de gemeente de bermen slecht onderhoudt. Het tegenovergestelde is echter waar. Ook ecologisch beheerde bermen blijven we beheren om te voorkomen dat het een en al ruigte wordt.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten