Lees voor ?

EMFloodResilience: Europese samenwerking tegen overstromingen

Logo 'Interreg Euregio Maas - Rijn - EM Flood Resilience'.

Logo 'Interreg Euregio Maas - Rijn - EM Flood Resilience'.

Interreg Euregio Maas-Rijn in de context van na de overstroming

Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) financiert projecten waarbij partners grensoverschrijdend samen werken. Ze investeren in projecten rond innovatie, economie, sociale inclusie en opleiding en territoriale cohesie. Door grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren, versterken zij het economische en sociale weefsel in het grensgebied tussen België, Duitsland en Nederland. Het Interreg V-A EMR-programma investeert bijna 100 miljoen euro in de ontwikkeling van dit Interreg-gebied in de periode tot 2023.

In totaal wordt 6,9 miljoen geïnvesteerd in een Interreg-project met de naam EMFloodResilience. Hiermee kunnen partnerorganisaties projecten uitvoeren die gericht zijn op de volgende aspecten: verbetering van weers- en watervoorspellingen, versterking van de crisisrespons en het klimaatbestendiger van ruimtelijke ordening.

Elf partners werken internationaal samen tegen overstromingen

Na de overstromingen in 2021 in België, Duitsland en Nederland hebben 11 partners uit de drie landen besloten hun krachten te bundelen om overstromingen te bestrijden en de waterzekerheid te verbeteren. Het klimaat verandert en extreme weersituaties zullen helaas steeds vaker voorkomen. Daarom wordt geïnvesteerd om de bevolking te waarschuwen voor de risico’s van dreigende overstromingen.

Het doel van het project EMFloodResilience is de euregionale uitwisseling van informatie te verbeteren en de samenwerking tussen de openbare diensten voor rivierbeheer uit te breiden. Het hoofddoel is de voordelen van de ligging van de EMR tijdens grote crisissen te benutten en zo een gecoördineerde methodologie te ontwikkelen om de effecten van de genomen maatregelen en hun gevolgen voor de EMR en haar burgers te analyseren. Met als uiteindelijk doel beter voorbereid te zijn op de volgende externe overstroming en zo toekomstig verlies van levens en socio-economische schade te voorkomen. U kunt meer over dit project te weten komen op de website: emfloodresilience.eu

Deze grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomst is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Interreg-programma van in totaal 6,9 miljoen euro. Voor al deze aspecten zijn projectvoorstellen ingediend en goedgekeurd door de Interreg-programma-autoriteit voor een bedrag van meer dan 8 miljoen euro. De project lopen tot 31 december 2023.

De betrokkenheid van de gemeente Weert als projectpartner

De gemeente Weert is betrokken als projectpartner met de pilot: ontwikkeling klimaatadaptatiepaden methodiek. Deze methodiek geeft inzicht in de ontwikkeling van gebieden waar de regen valt, die als bron gezien worden van de hoeveelheden afstromend water die terecht komen in de rivieren. Deze methode gaat helpen om de aanvoer van hemelwater naar de rivieren te beperken door meer inzicht te krijgen in de watersystemen in gebieden en tot mogelijke maatregelen gaat leiden en gebiedsinvulling. Deze informatie gaat leiden tot ruimtelijke keuzes die ertoe leiden dat het water meer in gebied vastgehouden wordt en minder tot afstroming gaat komen.

De projectpartners zijn:

 • Waterschap Limburg (hoofdpartner)
 • Rijkswaterstaat
 • KNMI
 • Technische Universiteit Delft
 • Gemeente Weert
 • Universiteit van Luik
 • Provincie Luik (BE)
 • De Vlaamse Waterweg
 • De intituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
 • Wasser verband Eifel Rur
 • RWTH Aachen Universiteit

Service Public Wallonië (SPW) is een geassocieerde partner van dit project. Zij waarderen dit initiatief en zullen, indien mogelijk en gevraagd, op basis van hun competenties en mogelijkheden een bijdrage leveren.

Het project EMfloodResilience wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn en wordt voor 90% gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten