Lees voor ?

Tijdelijke regeling Bijzondere Bijstand voor stijgende energiekosten

Een gasformuis.

Een gasformuis.

De kosten voor energie zijn sinds 2022 enorm gestegen. Hierdoor waren veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk heeft in 2022 de energiebelasting verlaagd en is er een Eenmalige Energietoeslag 2022 in het leven geroepen als tegemoetkoming voor de lagere inkomens. Daarnaast is er in 2023 een scala aan maatregelen in werking getreden.

Toch kan het ondanks alle maatregelen voor inwoners nog steeds moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Om een brug te slaan naar deze maatregelen vanuit het Rijk en om inwoners te helpen, wil de gemeente Weert tijdelijk inwoners met acute en urgente financiële problemen als gevolg van gestegen energieprijzen helpen door, naast alle bestaande regelingen, een tijdelijke regeling voor stijgende energiekosten. Het kan dan gaan om situaties waarbij inwoners het niet meer lukt om rond te komen en er schulden ontstaan of verder oplopen.

Voor wie?

Het betreft een individuele maatwerkregeling vanuit de bijzondere bijstand, voor inwoners die acuut en urgent in financiële problemen komen door een hoge energienota. Zij worden tijdelijk financieel ondersteund om de energiekosten te betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U woont in Weert;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U hebt te weinig vermogen om de kosten zelf te betalen (het vermogen mag niet hoger zijn dan: alleenstaande € 7.605,- en echtpaar/alleenstaande ouder € 15.210,-);
  • Het vermogen in de eigen woning wordt buiten beschouwing gelaten;
  • Er is sprake van aantoonbare hoge energiekosten door de gestegen energieprijzen;
  • Er is geen sprake van een extreem verbruik (denk hierbij aan ‘onnodige’ uitgaven voor energie zoals een (te) hoge binnentemperatuur, gebruik luxe apparaten etc.);
  • Het lukt u niet (meer) om maandelijks rond te komen door de stijging van de energiekosten;
  • U hoeft de bijzondere bijstand niet terug te betalen;

Denkt u in aanmerking te komen voor deze tijdelijke regeling of heeft u vragen? Neem dan contact op met De Vraagwijzer.

Hulp bij geldzaken nodig?

Er zijn veel regelingen, maar heb je desondanks moeite om je rekeningen te betalen? Weet dat er hulp is! Neem contact op met De Vraagwijzer of kijk op de pagina schulddienstverlening

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten