Lees voor ?

Tijdelijke regeling Bijzondere Bijstand voor stijgende energiekosten

Een gasformuis.

Een gasformuis.

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk heeft de energiebelasting verlaagd en is er een Eenmalige Energietoeslag in het leven geroepen als tegemoetkoming voor de lagere inkomens. Daarnaast heeft het kabinet een breed scala aan maatregelen aangekondigd, waarvan sommige nog dit jaar en andere begin 2023 ingaan.

Toch kan het voor inwoners moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Om een brug te slaan naar deze maatregelen vanuit het Rijk en om inwoners te helpen, wil de gemeente Weert tijdelijk inwoners met acute en urgente financiële problemen als gevolg van gestegen energieprijzen helpen door, naast alle bestaande regelingen, een tijdelijke regeling voor stijgende energiekosten. Het kan dan gaan om situaties waarbij inwoners het niet meer lukt om rond te komen en er schulden ontstaan of verder oplopen.

Voor wie?

Het betreft een individuele maatwerkregeling vanuit de bijzondere bijstand, voor inwoners die acuut en urgent in financiële problemen komen door een hoge energienota. Zij worden tijdelijk financieel ondersteund om de energiekosten te betalen.

Waar wordt rekening mee gehouden?

  • Het kan zijn dat u al een Eenmalige Energietoeslag 2022 heeft ontvangen van € 1.300,-. Deze toeslag geldt voor huishoudens tot 120% van het sociaal minimum. Deze toeslag wordt in mindering gebracht op de bijzondere bijstand voor stijgende energiekosten. Zie hiervoor ook www.weert.nl/energietoeslag.
  • In aanloop naar het landelijke prijsplafond komt er een energiecompensatie van € 190 per maand in november en december 2022. Hier wordt ook rekening mee gehouden en wordt in mindering gebracht op de bijzondere bijstand voor stijgende energiekosten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U woont in Weert;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U hebt te weinig vermogen om de kosten zelf te betalen (het vermogen mag niet hoger zijn dan: alleenstaande € 6.505,- en echtpaar/alleenstaande ouder € 13.010,-);
  • Het vermogen in de eigen woning wordt buiten beschouwing gelaten;
  • Er is sprake van aantoonbare hoge energiekosten door de gestegen energieprijzen;
  • Er is geen sprake van een extreem verbruik (denk hierbij aan ‘onnodige’ uitgaven voor energie zoals een (te) hoge binnentemperatuur, gebruik luxe apparaten etc.)
  • Het lukt u niet (meer) om maandelijks rond te komen door de stijging van de energiekosten;
  • U hoeft de bijzondere bijstand niet terug te betalen;

Denkt u in aanmerking te komen voor deze tijdelijke regeling of heeft u vragen? Neem dan contact op met De Vraagwijzer.

Hulp bij geldzaken nodig?

Er zijn veel regelingen, maar heb je desondanks moeite om je rekeningen te betalen? Weet dat er hulp is! Neem contact op De Vraagwijzer of kijk op de pagina schulddienstverlening

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten