Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Exploitatievergunning openbare inrichting

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (zie Hoofdstuk 2, Afdeling 8, Artikel 2:28) is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een openbare inrichting te exploiteren.

Onder een openbare inrichting, zoals hier bedoeld, vallen onder andere een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, of coffeeshop waar softdrugs worden verkocht. Daarnaast ook elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid. Een bijbehorend terras maakt onderdeel uit van de openbare inrichting.

Voor een dergelijke openbare inrichting heeft u dus een exploitatievergunning nodig.

Doel van de exploitatievergunning

Het doel van de exploitatievergunning is om hinder en overlast voor de woon- en leefomgeving van de openbare inrichting en verstoring van de openbare orde tegen te gaan.

Op tijd aanvragen!

Om te voorkomen dat u de openbare inrichting niet op de geplande datum kunt openen, wordt u geadviseerd om de vergunning in een zo vroeg mogelijk stadium aan te vragen. Het is namelijk mogelijk dat de standaard behandelingstermijn voor de aanvraag van acht weken (en na mogelijke verlenging van die termijn met nog eens acht weken) niet toereikend is om uw aanvraag volledig te behandelen.

Aanvraagformulier

Via de knop 'online regelen' bovenaan deze pagina kunt u een aanvraagformulier downloaden (pdf-bestand).

Vragen?

Voor vragen over de exploitatievergunning voor een openbare inrichting kunt u terecht bij het Cluster APV / Bijzondere Wetten van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten