Lees voor ?

Exploitatievergunning openbare inrichting

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (zie Hoofdstuk 2, Afdeling 8, Artikel 2:28) is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een openbare inrichting te exploiteren.

Onder een openbare inrichting, zoals hier bedoeld, vallen onder andere een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, of coffeeshop waar softdrugs worden verkocht. Daarnaast ook elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid. Een bijbehorend terras maakt onderdeel uit van de openbare inrichting.

Voor een dergelijke openbare inrichting heb je dus een exploitatievergunning nodig.

Doel van de exploitatievergunning

Het doel van de exploitatievergunning is om hinder en overlast voor de woon- en leefomgeving van de openbare inrichting en verstoring van de openbare orde tegen te gaan.

Op tijd aanvragen!

Om te voorkomen dat je de openbare inrichting niet op de geplande datum kunt openen, wordt geadviseerd om de vergunning in een zo vroeg mogelijk stadium aan te vragen. Het is namelijk mogelijk dat de standaard behandelingstermijn voor de aanvraag van acht weken (en na mogelijke verlenging van die termijn met nog eens acht weken) niet toereikend is om jouw aanvraag volledig te behandelen.

Aanvraagformulier

Onder de knop ‘online regelen’ kun je de formulieren vinden die je moet invullen en opsturen aan de gemeente Weert. Dit kan per e-mail aan vergunningen@weert.nl of per post. Voor de adresgegevens, zie de pagina 'Contact'. Het bibob vragenformulier dien je met blauwe inkt volledig in te vullen, te ondertekenen én met bijlagen te sturen naar bibob@weert.nl of uitgeprint toe te sturen naar de gemeente Weert.

Vragen?

Voor vragen over de exploitatievergunning voor een openbare inrichting kun je terecht bij het Cluster APV / Bijzondere Wetten van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten