Fietsen in de binnenstad

Op de winkelpromenades in het centrum van Weert is het op bepaalde tijdstippen niet toegestaan om hier te fietsen.

Ontheffing fietsen op promenade

Heeft u een handicap waardoor u niet meer zelfstandig kan lopen in de binnenstad én dus afhankelijk bent van een fiets of driewieler? Dan kunt u een ontheffing aanvragen (zie de knop 'Online regelen' hieronder) zodat u ook binnen de tijdsvensters mag fietsen op de winkelpromenade.

Voorbeelden van uitkeringsfraude

 • Woonomstandigheden: bijvoorbeeld samenwonen, schijnverlating, woningdeling, het niet wonen op het opgegeven adres.
 • Vermogen: bijvoorbeeld auto's, bankrekeningen, onroerend goed (in zowel binnen- als buitenland).
 • Werk: bijvoorbeeld inkomsten of (parttime) werkzaamheden.

U heeft als burger de mogelijkheid om een signaal over uitkeringsfraude te melden aan de gemeente Weert. Iedereen die een vermoeden heeft van uitkeringsfraude in Weert kan dat melden bij de gemeente.

Anoniem melden

Indien u dat wenst, kunt u uw melding ook anoniem doorgeven. Of u nu anoniem of niet-anoniem een melding doorgeeft, wij behandelen uw informatie altijd vertrouwelijk. In het laatste geval kán de rechtbank u om aanvullende gegevens vragen. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen wij u helaas niet informeren over de afhandeling van uw melding.

Inhoud van de melding

Geef zoveel mogelijk gegevens door over de betrokken persoon of personen. Wij bedoelen dan informatie zoals het eventuele (zwart)werkadres, werktijden, vervoermiddel, kenteken, samenwoonadres, periode van vermoedelijke fraude. Hoe concreter uw melding, hoe bruikbaarder uw melding is.

Wat gebeurt er met mijn fraudemelding?

Afhankelijk van de informatie die u geeft, wordt de bruikbaarheid van uw melding door onze fraudeafdeling onderzocht. Dit kan er toe leiden dat een fraudeonderzoek wordt gestart. 
Als u uw melding niet-anoniem heeft gedaan, krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding in behandeling heeft genomen.

Als ik uitkeringsfraude meld, wordt dit dan aan de fraudepleger doorgegeven?

Het is wettelijk verplicht om, bij verdenking van fraude, de aanleiding van het onderzoek te vertellen. De gemeente kan dan ook aangeven dat er een tip is binnengekomen. De gemeente is niet verplicht te vertellen van wie de tip afkomstig is. Als u anoniem melding maakt, kunnen uw gegevens niet worden doorgegeven.

Als ik de fraude niet-anoniem meld, moet ik dan ook mijn verhaal vertellen bij de rechtbank?

Als het fraudeonderzoek er toe leidt dat aangifte gedaan wordt bij justitie, kan het zijn dat justitie er een zaak van maakt bij de rechtbank. Zij kunnen u dan eventueel oproepen om nadere toelichting te geven.

Krijg ik te horen of de fraudeur gepakt is?

Nee, op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij u dit niet vertellen.

Heeft het zin om fraude uit het verleden te melden?

U kunt fraude altijd melden, ook als het betrekking heeft op het verleden. Wel is het zo dat fraude uit het verleden moeilijker te bewijzen is. Toch kan bij bewezen fraude uit het verleden ook een boete worden opgelegd, of uitkering worden teruggevorderd.

Kosten

Een ontheffing kost € 70,- en is maximaal 5 jaar geldig.

Voetgangersgebied

In het centrum van Weert is op de winkelpromenades sprake van een voetgangersgebied. In de kaart onderaan deze pagina is het voetgangersgebied weergegeven, zie de rood gemarkeerde straten en pleinen.

Wanneer is fietsen hier niet toegestaan?

In het voetgangersgebied (zie de kaart hierboven) is het niet toegestaan om binnen de volgende tijdsvensters te fietsen:

Tijden waarop niet gefietst mag worden in de binnenstad.
Dag Tijd fietsen niet toegestaan
Maandag 09.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 09.00 tot 18.00 uur
Woensdag 09.00 tot 18.00 uur
Donderdag 09.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 09.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur

Termijn om fraude te melden?

U kunt altijd fraude melden. Er is géén termijn waarbinnen u dat moet doen. Belangrijk is wel dat de persoon op wie fraude met de uitkering betrekking heeft, woonachtig is in de gemeente Weert en een uitkering ontvangt, of daar woonachtig was en uitkering ontving op het moment dat hij fraude pleegde. Als de fraude in het verleden heeft plaatsgevonden, dan is dit voor de gemeente
lastiger te onderzoeken. Toch kan de gemeente ook een boete opleggen als iemand geen uitkering meer heeft.

 

 • Stationsstraat
 • Langstraat
 • Sint Raphaelpad
 • Nieuwe Markt
 • Maasstraat
 • Markt
 • Hoogstraat
 • Prinsenstraatje
 • Beekstraat
 • Oelemarkt
Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten