Lees voor ?

Geluidsoverlast evenementen / milieuvervuiling melden

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg Noord, Politie, Gemeente, Waterschap en andere instanties houden toezicht op de naleving van deze regels. Als je in jouw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, kan kun je dit melden bij de gemeente via telefoonnummer (0495) 575 000.

Wat kun je melden?

Je kunt een melding doen voor:

  • Stank- en/of luchtvervuiling;
  • Vervuiling van de bodem;
  • Geluidsoverlast van evenementen.

Verontreiniging van het oppervlaktewater dient te worden gemeld aan het Waterschap Limburg, via het centraal meldpunt Water, telefoon 0800 0341.

Informatie en vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Je kunt dan terecht bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten