Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Gemeenschapsgebouwen

Toekomstbestendige huisvesting voor verenigingen en andere gebruikers

De gemeente Weert heeft een groot en gevarieerd aanbod aan maatschappelijke accommodaties. Denk hierbij aan wijkaccommodaties, verenigingsgebouwen, sportaccommodaties en scholen. De beheerders en gebruikers van veel van deze accommodaties lopen de laatste jaren tegen verschillende problemen aan. Om te zorgen dat we goede en betaalbare huisvesting voor verenigingen en andere gebruikers behouden, gaan we de huidige situatie in beeld brengen en een plan maken voor de toekomst. De huisvesting van activiteiten staat hierbij centraal.

Toekomstbestendig aanbod

Op dit moment ondervinden gemeente, beheerders en gebruikers van accommodaties verschillende problemen. Sommige accommodaties kunnen beter worden bezet, hebben te weinig vrijwilligers om beheertaken uit te voeren of maken verlies door de hoge kosten en te lage inkomsten. Andere accommodaties zijn sterk verouderd of sluiten als het gaat om functionaliteit niet meer aan bij de wensen van gebruikers. Daarnaast ligt er een uitdaging in het duurzamer maken van de gebouwen.

We gaan zorgvuldig naar het huidige aanbod kijken om zo te zorgen dat we een toekomstbestendige en betaalbare huisvesting van onze verenigingen en andere gebruikers kunnen blijven garanderen.

Inventarisatie

Als eerste stap willen we graag weten hoe de maatschappelijke accommodaties in de gemeente Weert worden gebruikt. In deze fase brengen we de huidige situatie zo goed als mogelijk in beeld. We starten met in beeld brengen welke gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties er zijn en hoe deze op dit moment gebruikt worden. Het gaat hierbij om alle accommodaties met een maatschappelijke functie, zoals sport-, wijk-, culturele- en jongerenaccommodaties. Ook inventariseren we tegen welke problemen eigenaren en beheerders van accommodaties nu en in de toekomst aanlopen. Bij de gemeentelijke accommodaties wordt daarnaast gekeken naar de staat van de gebouwen en de kosten.

Beheerders van accommodaties worden benaderd voor dit onderzoek.

 Hebt u ook een accommodatie die u beschikbaar stelt voor activiteiten? En hebt u géén mail ontvangen voor 2 februari 2023? Neem dan contact op met gemeenschapsgebouwen@weert.nl

Vervolg

We verwachten de inventarisatie in mei 2023 af te kunnen ronden. Nadat de inventarisatie klaar is gaan we richting bepalen voor de wijze waarop we maatschappelijke activiteiten in de toekomst willen gaan huisvesten, welke voorwaarden daarbij van belang zijn en welke accommodaties daarvoor nodig zijn. Hierbij zullen wij ook beheerders en gebruikers van maatschappelijke accommodaties gaan betrekken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herijking maatschappelijke accommodaties, zie ook:

Projectopdracht Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een mail naar gemeenschapsgebouwen@weert.nl

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten