Gemeenteraad

Raadzaal in het stadhuis.

Raadzaal in het stadhuis.

Vergaderingen bekijken / beluisteren

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn live te zien op gemeenteraad.weert.nl. Daar staat tijdens de vergadering een livestream met beeld en geluid. Ook bij de vergaderingen van de raadscommissies is er een livestream, maar dan alleen met geluid.

Naast de website van de gemeente Weert is de livestream van de raadsvergaderingen ook te volgen op de lokale TV-zender van Midden Limburg Actueel (MLA TV). Op tv is dit te ontvangen via digitaal interactieve TV: Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 592, UPC kanaal 36, overige glasvezelproviders kanaal 2064 en op alle analoge TV-kanalen van alle providers.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en heeft kaderstellende en controlerende taken en bevoegdheden. De kaderstellende taak houdt in dat de raad de hoofdlijnen van beleid bepaalt, op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Hoe doet de raad dat? De raad bepaalt bijvoorbeeld waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven. Dit noemen we het budgetrecht. De raad bespreekt de uitgaven bij de behandeling van de begroting in november en van de voorjaarsnota in mei of juni. Ook stelt de raad verordeningen, beleidsnota´s en bestemmingsplannen vast. Raadsleden zijn ook volksvertegenwoordigers. Zij praten met inwoners om te zien wat er in de gemeente speelt. Signalen vanuit de bevolking worden dan door het raadslid bij incidentele aangelegenheden doorgeleid naar de verantwoordelijk wethouder en bij meer structurele of actuele zaken vertaald naar het gemeentelijke beleidsveld. De raad beraadt zich op ontwikkelingen en stelt de uitgangspunten van beleid vast. Dit beleid vormt de basis voor de uitoefening van de bestuursbevoegdheden door het college. De raad controleert vervolgens of het college dit goed gedaan heeft.

Agenda's, verslagen en andere stukken

De agenda's, verslagen, audio-opnamen, video-opnamen van vergaderingen of andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015. Hieronder staan enkele linkjes naar veelgezochte pagina's in het bestuurlijk informatiesysteem. Zoekt u oudere documenten? Die zijn te vinden via het archief op deze website.

Handige links

Via de onderstaande link kunt u snel doorklikken naar enkele pagina's in het bestuurlijk informatiesysteem:

Overzichten met documenten