Lees voor ?

Gemeenteraad

Gemeenteraad tijdens een vergadering in de raadzaal van het stadhuis.

Gemeenteraad tijdens een vergadering in de raadzaal van het stadhuis.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en heeft kaderstellende en controlerende taken en bevoegdheden. De kaderstellende taak houdt in dat de raad de hoofdlijnen van beleid bepaalt, op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Hoe doet de raad dat? De raad bepaalt bijvoorbeeld waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven. Dit noemen we het budgetrecht. De raad bespreekt de uitgaven bij de behandeling van de begroting in november en van de voorjaarsnota in mei of juni. Ook stelt de raad verordeningen, beleidsnota´s en bestemmingsplannen vast. Raadsleden zijn ook volksvertegenwoordigers. Zij praten met inwoners om te zien wat er in de gemeente speelt. Signalen vanuit de bevolking worden dan door het raadslid bij incidentele aangelegenheden doorgeleid naar de verantwoordelijk wethouder en bij meer structurele of actuele zaken vertaald naar het gemeentelijke beleidsveld. De raad beraadt zich op ontwikkelingen en stelt de uitgangspunten van beleid vast. Dit beleid vormt de basis voor de uitoefening van de bestuursbevoegdheden door het college. De raad controleert vervolgens of het college dit goed gedaan heeft.

Agenda's, verslagen en andere stukken

De agenda's, verslagen, audio-opnamen, video-opnamen van vergaderingen of andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt je alle documenten vanaf maart 2015. Hieronder staan enkele linkjes naar veelgezochte pagina's in het bestuurlijk informatiesysteem. Zoek je oudere documenten? Neem dan contact op met griffie.

Vergaderingen bekijken / beluisteren

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn live te zien op gemeenteraad.weert.nl. Daar staat tijdens de vergadering een livestream met beeld en geluid. Ook bij de vergaderingen van de raadscommissies is er een livestream, maar dan alleen met geluid.
Naast de website van de gemeente Weert is de livestream van de raadsvergaderingen ook te volgen op de website van WeertFM. Ook kun je kijken via de tv-zender van WeertFM: via Ziggo op kanaal 40 (Weert) / 36 (Nederweert), via KPN op kanaal 1417 en bij andere providers via kanaal 2064.

Handige links

Documenten

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten