Lees voor ?

Geocaching

Voorbeeld van een geocache.

Voorbeeld van een geocache.

Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op zoek gaat naar een schat (de cache). Geocaching brengt mensen naar buiten in contact met de natuur. Zo'n cache is bijvoorbeeld een kistje met daarin een logboekje, waarin je je naam schrijft als bewijs dat je de cache gevonden hebt (loggen).

De gemeente Weert moedigt mensen aan om actief de openbare ruimte te gebruiken en staat open voor deze leuke, sportieve activiteit. Wil je een cache gaan plaatsen, dan willen we dat vooral veilig laten zijn en op plekken waar dit niet tot overlast kan leiden in het openbare gebied, wijken en / of natuur.

Wat moet u doen?

Op de website www.geocaching.com staan de richtlijnen voor het plaatsen van en zoeken naar geocaches. De gemeente Weert onderschrijft deze richtlijnen voor het grondgebied dat zij in eigendom heeft, maar heeft daarnaast aanvullende spelregels opgesteld.

Regels voor het plaatsen van een cache

Een cache mag worden geplaatst als dat gebeurt volgens de richtlijnen op de website van geocaching.com/play/guidelines en de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Een cache ligt niet in of nabij de berm van een doorgaande weg.
 • Een locatie is bereikbaar via de openbare weg of openbare paden.
 • Er mag geen markering op de weg worden aangebracht.
 • De doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg wordt niet geschaad.
 • Er geen beschadigingen aangebracht wordt aan de gemeentelijke eigendomen (zoals bijvoorbeeld kunstwerken, bomen, funderingen, verhardingen).

Niet toegestaan

Wat mag niet?

 • Een cache plaatsen op een speelplaats of begraafplaats.
 • Een cache diep in de grond verstoppen.
 • Een cache met gereedschap begraven.
 • Een cache bevestigen op, in of aan gemeentelijke bomen.
 • Een cache mag niet worden geplaatst op, in en boven openbare water.
 • Een cache op te bergen op een plaats waarvoor geklommen of gewaad moet worden.

Beheer

Voor het beheer van de cache zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:

 • De persoon die de cache aanbrengt, is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met het plaatsen van een cache vrijwaart de eigenaar de gemeente Weert van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.
 • De gemeente kan een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
 • De gemeente houdt in haar bedrijfsvoering geen rekening met de aanwezigheid van een cache. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten