Gladheidbestrijding

Foto van een strooiwagen.

Foto van een strooiwagen.

In de winterperiode is er kans op vorst en sneeuw, waardoor wegen, fietspaden of stoepen glad worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om gladheid te bestrijden. Daarvoor is beleid vastgesteld. Hierin staan de afspraken over waar de gemeente wel of niet strooit.
Daarnaast stelt de gemeente gratis strooizout beschikbaar, zodat u ook zelf kunt strooien. Dit strooizout is af te halen bij de Milieustraat.

Waar wordt gestrooid?

Op deze wegen en locaties wordt gestrooid:

  • Hoofdwegen, denk aan ontsluitingswegen uit woonwijken en busroutes;
  • Belangrijke andere wegen, waar veel openbare voorzieningen liggen (zoals winkels, scholen, zorginstellingen en bedrijventerreinen);
  • Viaducten / bruggen;
  • Fietspaden en fietssuggestiestroken (deze worden geborsteld bij sneeuwval);
  • Looproute busstation en treinstation.

Bij aanhoudende sneeuwval is alleen strooien niet meer voldoende. De gemeente gaat in dat geval sneeuwruimen.

Waar strooit de gemeente niet?

Op deze wegen en locaties wordt niet gestrooid:

  • Trottoirs (stoepen);
  • Straten in woonwijken;
  • Niet openbaar terrein.

Hoe kunt u zelf strooien?

De gemeente Weert stelt eenmalig gratis vijf kilo strooizout per huishouden ter beschikking. Dit strooizout kunt u van 1 november tot en met 31 maart bij de Milieustraat ophalen, aan de Graafschap Hornelaan 207-209 in Weert. Neem hiervoor uw legitimatiebewijs of Weerterlandpas mee. Kijk voor de openingstijden op Milieustraat.
Let op: kies aan de poort bij de Milieustraat de rechter rijstrook en druk op de groene knop om de slagboom te openen. Gebruik niet de Weerterlandpas, anders wordt er een knip van uw tegoed afgeschreven.

De gemeente vraagt of u de stoep voor uw woning zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij wilt houden. Dit is niet verplicht. Maar de gemeente vraagt dit toch, om zo samen te werken aan een veilige situatie. Wellicht kunt u ook een handje helpen bij mensen in uw omgeving die dat niet (meer) zelf kunnen.

Om gratis strooizout te kunnen ophalen, laat u uw legitimatiebewijs of uw Weerterlandpas zien.

Hierboven wordt een YouTube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van YouTube bekijken.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten