Lees voor ?

Grondbeleid

Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid 2020 vastgesteld (zie onderaan deze pagina). Deze nota vervangt de Nota Grondbeleid 2014 en is actueel totdat deze nota wordt vervangen door nieuw grondbeleid. 
In het grondbeleid streven we naar het creëren van meerwaarde in bredere zin en stellen we het maatschappelijke effect van een gebiedsontwikkeling centraal. We doen dit aan de hand van de zogenaamde 'Weerter Waarden' die wij in eerste instantie ontlenen aan het programma 'Weert koerst op verbinding 2018-2022' en de Strategische visie Weert 2030.

De gemeente Weert wil het grondbeleid zodanig inzetten dat we de komende jaren stevig vooruitkomen op een aantal thema’s: leefbaarheid, duurzaamheid en economie. Het grondbeleid “nieuwe stijl” voegt waarde toe voor de stad en haar inwoners.

In één zin samengevat: per locatie geeft de gemeente invulling aan haar eigen rol en probeert zij met haar partners initiatieven van de grond te krijgen. Het grondbeleid wordt daarmee veelkleuriger, passend bij de stad en alle mensen die hier graag wonen, werken en recreëren.

De nota grondbeleid (zie onderaan deze pagina) is het document dat omschrijft om welke instrumenten het gaat en waarin wordt aangegeven welke beleidskeuzes de gemeente maakt in de toepassing van deze instrumenten.

Daarnaast verschaft de nota grondbeleid duidelijkheid in bevoegdheden van college en raad, en schetst het juridisch kader op landelijk en regionaal niveau.

Ook wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met kostenverhaal, prijsvorming, verwerving van gronden, winst- en verliesneming, risicomanagement, uitgifte en beheer.

Downloads

Bestand Grootte
Nota Grondbeleid 2020.pdf (5.48 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten