Grondbeleid

De gemeente Weert is een actieve gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, werken en recreëren. Om de bestuurlijke doelen te realiseren kan ondermeer gebruik worden gemaakt van het grondbeleid.
Grondbeleid is daarbij geen doel op zich, maar vormt het kader waarbinnen de gemeente haar ruimtelijke beleid voert. Dit beleid wordt enerzijds omkaderd door wettelijke regelgeving en anderzijds door bestuurlijke keuzes.

De nota grondbeleid (zie onderaan deze pagina) is het document dat omschrijft om welke instrumenten het gaat en waarin wordt aangegeven welke beleidskeuzes de gemeente maakt in de toepassing van deze instrumenten.

Daarnaast verschaft de nota grondbeleid duidelijkheid in bevoegdheden van college en raad, en schetst het het juridisch kader op landelijk en regionaal niveau.

Ook wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met kostenverhaal, prijsvorming, verwerving van gronden, winst- en verliesneming, risicomanagement, uitgifte en beheer.

Downloads

Bestand Grootte
Grondbeleid 2014.pdf (0.34 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.