Lees voor ?

Grondprijzen

Foto van een huis in aanbouw.

Foto van een huis in aanbouw.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2021 nieuwe grondprijzen voor 2022 vastgesteld. Deze vindt u in de Grondprijsbrief die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Woningbouw

Nieuwe bouwkavels

Omdat iedere bouwkavel uniek is, wordt de waarde van iedere nieuw in de verkoop te nemen bouwkavel bepaald door middel van een taxatie. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen van de kavel zoals oppervlakte, vorm, ligging ten opzichte van andere kavels en ten opzichte van het omliggende gebied. Door individuele taxatie van nieuwe kavels worden de voor- en nadelen uitgedrukt in de prijs en willen we voorkomen dat (te) dure kavels overblijven en dat te weinig wordt gerekend voor de meest gewilde kavels.

Marktanalyse bestaande woningbouw

Omdat er in 2022 geen gemeentelijke vrije sector kaveluitgifte gepland is, hebben we voor komend jaar geen referentieprijzen. Deze prijzen worden doorgaans gebruikt als input voor scenarioberekeningen. Om gevoel te houden bij de marktprijsontwikkeling in de woningmarkt is dit jaar onderzoek gedaan naar gerealiseerde woningverkopen en het verkoopaanbod in de bestaande bouw. Hieruit kunnen we een gemiddelde grondprijs van bestaande bouw destilleren.

We verdelen de gemeente hiervoor grofweg in 2 deelgebieden: Weert Stedelijk gebied en de kerkdorpen/overig.

 
Waardegebied Woningtype Indicatieve grondprijsrange incl. BTW, v.o.n.
Weert 2-1-kap € 315 - € 365
Weert vrijstaand € 345 - € 380
Kerkdorpen 2-1-kap € 195 - € 240
Kerkdorpen vrijstaand € 260 - € 285

Sociale woningbouw

De grondprijs voor sociale woningbouw is in 2022 niet verhoogd ten opzichte van het prijsniveau in 2021. De vastgestelde prijzen treft u aan in de grondprijsbrief en in de hieronder apart opgenomen samenvatting. Grond voor tijdelijke woningbouw door Wonen Limburg wordt om niet ter beschikking gesteld.

Grondprijs woningen middenhuur

De gemeente Weert heeft voor het middenhuursegment een verordening vastgesteld waarin is vastgelegd dat de maandelijkse huurprijs voor dit segment ligt tussen de liberalisatiegrens en € 1.000,- per maand (prijspeil 2020). Middeldure huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 15 jaar na de eerste ingebruikname als zodanig beschikbaar te blijven.

De grondprijzen voor het middenhuursegment worden residueel bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de beleggerswaarde waarbij een minimale kavelprijs geldt van € 26.227,- met een m2 -prijs van minimaal € 212,-.  

Anti-speculatiebeding

Evenals in 2021 geldt het anti-speculatiebeding. Voor nieuwbouwkavels geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaar. Meer hierover en de geboden ontheffingsmogelijkheden, leest u in de grondprijsbrief.

Bedrijventerreinen

Voor de bedrijventerreinen gelden nieuwe grondprijzen. Afhankelijk van de courantheid van de kavels geldt een gemiddelde prijsstijging van 0% tot 3,5%. De vastgestelde prijzen treft u aan in de grondprijsbrief en in de hieronder apart opgenomen samenvatting. Het percentage voor de erfpacht van gemeentegrond is bepaald op 4%.

Grondstroken

De grondprijs voor de verkoop van grondstroken bij woningbouw wordt per locatie bepaald op basis van het groenstrokenmodel. Dit model is terug te vinden in Bijlage 2 van de grondprijsbrief. In bepaalde gevallen is verhuur van een grondstrook mogelijk. Nieuw per 1-1-2022 is de invoering met een staffeling met vaste huurbedragen voor grondstroken: 

 
Perceel oppervlakte Huur (per jaar)
Tot en met 20 m2 € 0
21 - 50 m2 € 75,-
51 - 100 m2 € 100,-
> 100 m2 € 150,-
Vanwege het hogere gebruiksgenot van stroken gelegen
achter de voorgevelrooilijn geldt hier het tarief van 
€ 75 al vanaf 10 m2.

De grondprijs voor grondstroken bij bedrijventerreinen is bepaald op € 125,- per m2 en de huurwaarde bedraagt 3,25% van de grondwaarde.

Prijzen 2022

Woningbouw, particulieren (prijzen v.o.n.)

 • Nieuwe bouwkavels: Taxatie
 • Projectbouw: Taxatie/residueel

Sociale woningbouw (prijzen v.o.n.)

 • Grondgebonden woning, prijs per m2 (huur < € 678,66): € 180,- per m2
 • rondgebonden woning, prijs per m2 (huur € 678,66 - € 752,33): € 212,- per m2
 • Gestapelde woning, kavelprijs (huur < € 678,66): € 22.629,-
 • Gestapelde woning, kavelprijs (huur € 678,66 - € 752,33): € 26.227,-

Middenhuur (prijzen v.o.n.)

Beleggerswaarde, minimale kavelprijs / minimale prijs per m2: € 26.227,- / € 212,-

Bedrijventerreinen (prijzen exclusief BTW)

 • Centrum-Noord, kavel: 
  • Schepenlaan / Burgemeesterlaan, CN4 / CN5: € 140,- per m2
 • De Kempen, kavel:
  • Ringselvenweg, UdK1a / UdK1: € 115,- per m2
 • Kampershoek 2.0, kavel:
  • Zichtlocatie A2, A: € 175,- per m2
  • Zichtlocatie Ringbaan Noord, B: € 165,- per m2
  • Overige kavels, D: € 145,- per m2
 • Kanaalzone 1, kavel:
  • Straevenweg, KZ1: € 90,- per m2
  • Kanaalstraat, KZ 2+3+4: € 125,- per m2
 • Leuken Noord:
  • Zichtlocatie A2, LN1: € 100,- per m2
  • Graafschap Hornelaan (zuidzijde), LN5: € 120,- per m2
  • Truyenhoekweg, LN4: € 120,- per m2

Maatschappelijke voorzieningen (prijzen exclusief BTW)

Diverse functies (richtprijs zie tabel 4.1 grondprijsbrief): Taxatie/residueel

Commerciële voorzieningen (prijzen exclusief BTW)

Diverse functies: Taxatie/residueel

Erfpacht

Percentage over de grondwaarde: 4%

Reclame- en zendmasten

 • Jaarlijkse retributie: € 4.600,-
 • Tarief medegebruik, per unit: € 2.050,-

Grondstroken (prijzen excl. btw k.k.)

 • Wonen koop/huur: staffeling volgens groenstrokenmodel
 • Bedrijventerreinen koop/huur: € 125,- per m2 / 3,25% 

Voor zover in overeenkomsten met derden een rentebepaling noodzakelijk is wordt door de gemeente Weert de geldende wettelijke rente voor consumententransacties gehanteerd, met een minimum van 3,25% per jaar.

Downloads

Bestand Grootte
Grondprijsbrief 2022.pdf (3.71 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten