Grondprijzen

Foto van een huis in aanbouw.

Foto van een huis in aanbouw.

De gemeenteraad heeft op 18 december 2019 nieuwe grondprijzen voor 2020 vastgesteld. Deze vindt u in de Grondprijsbrief die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Woningbouw

De grondprijs van de kavelvoorraad (nog 10 kavels in het 4e kwartaal 2019) is gemiddeld verhoogd met 2%. De grondprijs voor woningbouwkavels in Beekpoort-Noord en Laarveld fase 3 en 4 wordt bepaald zodra het woningbouwprogramma definitief is.
De grondprijs voor sociale woningbouw is ook met 2% verhoogd. Grond voor tijdelijke woningbouw door Wonen Limburg wordt om niet ter beschikking gesteld.

Bedrijventerreinen

Ook voor de bedrijventerreinen gelden nieuwe grondprijzen. Hier worden de prijzen gemiddeld met 5,3% verhoogd. Het percentage voor de erfpacht van gemeentegrond is bepaald op 4%.

Intrekken stimuleringsmaatregel grondverkopen

Tijdens en economische crisis is één van de stimuleringsmaatregelen geweest om bouwkavels aan te bieden inclusief riooluitlegger tot aan de kavelgrens en inclusief inrit. Tot die tijd werden de kosten voor de uitlegger en de inrit apart in rekening gebracht. Nu de crisis achter ons ligt wordt deze stimuleringsmaatregel ingetrokken; de kosten voor riooluitlegger en inrit worden weer apart in rekening gebracht.

Reststroken

De grondprijs voor de verkoop van reststroken wordt per locatie bepaald op basis van het groenstrokenmodel. Dit model is terug te vinden in Bijlage 1 van de grondprijsbrief.

Downloads

Bestand Grootte
Grondprijsbrief 2020.pdf (2.57 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.