Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Grondprijzen

Foto van een huis in aanbouw.

Foto van een huis in aanbouw.

De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 nieuwe grondprijzen voor 2023 vastgesteld. Deze staan in de Grondprijsbrief die je onderaan deze pagina kunt downloaden.

Woningbouw

Ontwikkelingen op de woningmarkt

In 2022 leek de woningmarkt immuun voor de Covid-19 uitbraak. De woningbouwprijzen zijn tot recordhoogtes gestegen en ook de tekorten en krapte van het aanbod zijn toegenomen. Zichtbaar is de herwaardering van woonruimte met een accentverschuiving naar woningen waarbij prettig thuisgewerkt kan worden. Verder zien we een iets sterkere uitstroom vanuit de grote steden naar omliggende gemeenten.

Waardering woningbouwkavels

De beschikbare particuliere woningbouwkavels betreffen de kavels in Laarveld fase 4. Hoewel de uitgifte nog enkele jaren op zich laat wachten, worden de kavels jaarlijks gewaardeerd ten behoeve van de grondexploitatie.

De gemiddelde verwachte vrij op naam prijsstijging van nieuwbouwwoningen over het gehele jaar 2022 bedraagt 17%. Rekening houdend met een stijging van de bouwkosten met 20%, resulteert dit in een gemiddelde grondprijsstijging van 12,2%.

Grondprijs sociale huurwoningen

Bij de bepaling van de residuele grondprijs voor sociale huurwoningen zien we enerzijds een beperkte huurprijsstijging en een aankomende afschaffing van de verhuurdersheffing. Anderzijds zien we een sterke stijging van de bouwkosten. Voor 2023 resulteert dit in een gemiddelde grondprijsdaling van 3% voor de grondgebonden huurwoningen.

Bij de gestapelde bouw staat vooral de bouw van appartementen met een huurprijs tussen € 442,46 en € 633,25 onder druk. Om de bouw van deze huurcategorie een impuls te geven introduceren we voor deze woningen een nieuwe categorie met een verlaagde grondprijs. Ten opzichte van de prijzen in 2022 daalt de vrij op naamprijs met ruim € 2.000 per appartement.

Anti-speculatiebeding

Evenals in 2022 geldt het anti-speculatiebeding. Voor nieuwbouwkavels geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaar. Meer hierover en de geboden ontheffingsmogelijkheden, lees je in de grondprijsbrief.

Grondstroken

De grondprijs voor de verkoop van grondstroken bij woningbouw wordt per locatie bepaald op basis van het groenstrokenmodel. Dit model is terug te vinden in Bijlage 2 van de grondprijsbrief. In bepaalde gevallen is verhuur van een grondstrook mogelijk. In de tabel hieronder zijn de huurbedragen aangegeven: 

 
Perceel oppervlakte Huur (per jaar)
Tot en met 20 m2

Vanwege het hogere gebruiksgenot van stroken gelegen achter
de voorgevelrooilijn geldt hier het tarief van € 75 al vanaf 10 m2.
-
21 - 50 m2 € 75,-
51 - 100 m2 € 100,-
> 100 m2 € 150,-

Bedrijventerreinen

Waardering grondprijzen bedrijventerreinen

De residuele grondwaarde wordt bepaald aan de hand van diverse parameters, met name de huurprijs, het bruto aanvangsrendement en de stichtingskosten. Gemiddeld zien we een prijsstijging van 10%, variërend van 0% tot 21% afhankelijk van de courantheid van de kavels, waarbij we de grootste prijsstijging zien bij de kavels in Kampershoek 2.0.

De vastgestelde prijzen tref je aan in de grondprijsbrief en in de hieronder apart opgenomen samenvatting. Het percentage voor de erfpacht van gemeentegrond is bepaald op 5%.

Grondstroken

De grondprijs voor grondstroken bij bedrijventerreinen is bepaald op € 130,- per m2 en de huurwaarde bedraagt 3,25% van de grondwaarde.

Downloads

Bestand Grootte
Grondprijsbrief 2023.pdf (3.71 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten