Grote voertuigen parkeren op openbare weg

Caravans, campers en allerlei soorten aanhangwagens

Wilt u uw caravan, kampeerwagen, camper, magazijnwagen, aanhangwagen of vouwwagen op de openbare weg parkeren?
Dit mag meestal maar 3 dagen achter elkaar. Wilt u langer parkeren, vraag dan schriftelijk een ontheffing aan bij de gemeente. Omschrijf hierin duidelijk wanneer u wilt parkeren en wat de reden is. Stuur een omschrijving of afbeelding van uw voertuig mee en een tekening van de locatie.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening. Krijgt u de ontheffing? Houd dan rekening met het volgende: 

  • Neem niet te veel parkeerruimte in;
  • Parkeer op de aangewezen plaats die in de ontheffing staat;
  • Zorg dat er geen overlast is voor andere bewoners en weggebruikers.

Vrachtwagen of grotere bestelbus

Wilt u een vrachtwagen of grotere bestelbus op de openbare weg parkeren?

  • Het is verboden een voertuig, dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6.00 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, een oplegger dan wel een aanhangwagen, ongeacht hun lengte, op de weg te parkeren.
  • Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het parkeren op maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur gedurende ten hoogste één uur, met uitzondering van de op die dagen vallende erkende feestdagen.
  • Het college kan van de in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.