Lees voor ?

Herstart Stichting Weert Marketing

Open samenwerking met (Weerter) partners

26-4-2024
Het nieuwe (tijdelijke) bestuur van Weert Marketing, vlnr. Sander Hoeben, burgemeester Vlecken, Edwin Schellekens en Eric Boselie

Het nieuwe (tijdelijke) bestuur van Weert Marketing, vlnr. Sander Hoeben, burgemeester Vlecken, Edwin Schellekens en Eric Boselie

Sinds eind 2023 werkt Stichting Weert Marketing samen met de gemeente Weert aan de nieuwe opbouw van Weert Marketing. Hiervoor zijn in november 2023 twee kwartiermakers gestart vanuit Trifaire BV. De kwartiermakers, Eric Boselie (directeur Eindhoven 247 BV) en Edwin Schellekens (directeur Raadhuis Advies/ Trifaire BV), hebben de afgelopen maanden gewerkt aan draagvlak bij partners en diverse activiteiten opgepakt.

Uit hun analyse blijkt dat er in Weert een grote behoefte is aan een helder uitgezette positionering vanuit Weert Marketing. Waarbij vooral wordt verwacht dat Weert Marketing de regie en coördinatie pakt. Er is bij de stakeholders een grote bereidheid om samen zaken op te pakken in het belang van (de promotie van) Weert.

Nieuw tijdelijk bestuur

Nu is de fase aangebroken dat de stichting van binnenuit wordt opgebouwd. De kwartiermakers vormen samen met Sander Hoeben (Cultuurcoördinator Weert) het tijdelijk bestuur van de stichting. Activatie van de stichting is nodig om financiële zaken van het verleden goed af te ronden en om opnieuw subsidie voor 2024 te mogen ontvangen. De raad van Weert is goed meegenomen in de analyse en opbouwfase en heeft vertrouwen in de vernieuwde aanpak. Burgemeester Vlecken (vervanger van wethouder Winters): “Ik zie dat de raad, maar vooral ook de netwerkpartners, zoals de ondernemers van de BIZ binnenstad, Limburg Marketing en Parkmanagement Weert, er weer vertrouwen in krijgen. Er is een goede energie om met elkaar Weert beter op de kaart te zetten.” In 2024 werkt het bestuur verder aan de nieuwe governance van de stichting en de organisatie.

Eerste activiteiten

De (werk)organisatie is in opbouw. Diverse creatieve bureaus in Weert dragen bij aan de nieuwe positionering. De huisstijl is vernieuwd en er is gekozen voor de slogan ‘Dit is Weert’. De website is online en wordt de komende maanden ontwikkeld naar een open platform waar inwoners en bezoekers allerlei informatie vinden over evenementen in Weert. Er ligt een aanzet voor het programma van ‘24/’25 waarbij onder andere Antje de Musical, de binnenstad tijdens de kerstperiode, de Weerter carnaval 2025 als Europese carnavalsstad van het jaar en het toerisme in en rond Weert de volle aandacht krijgen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten