Hondenbelasting

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de belastingzaken uit voor de gemeente Weert. De BsGW heft en int de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Dit betekent dat u 1 aanslagbiljet krijgt voor zowel de gemeentelijke belastingen als ook de waterschapsbelasting.

Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting kunt u terecht bij de BsGW, www.bsgw.nl.

De gemeente verzorgt nog de afhandeling / uitvoering van de belastingzaken over 2014 en eerdere jaren.

Kosten

De tarieven vindt u op de website van de BsGW: www.bsgw.nl.

Hondenpenning

De gemeente Weert kent géén hondenpenning.