Lees voor ?

Huishoudelijke hulp

Bij beperkingen ten aanzien van het voeren van een huishouden kan een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden een passende oplossing zijn. De beperkingen bij het voeren van een huishouden uiten zich bijvoorbeeld door (dreigende) vervuiling van de woning en/of van kleding. Dit doordat de cliënt het huishouden niet meer (voldoende) zelf kan doen. Ook kan er sprake van zijn dat de cliënt niet in staat is voor zichzelf maaltijden te bereiden.

Hulp bij het huishouden wordt, net als bij andere Wmo-maatwerkvoorzieningen, alleen geboden wanneer er geen andere oplossingen zijn.  In de dagelijkse praktijk betekent dit dat, waar dat mogelijk is, cliënt, de leefeenheid of het netwerk de huishoudelijke werkzaamheden (blijven) uitvoeren. Zo nodig wordt aanvullend hierop ondersteuning bij het huishouden geboden. Hulp bij het huishouden kan ook worden geboden als een mantelzorger overbelast dreigt te raken.

Er wordt onderscheid gemaakt in vijf te bereiken resultaten:

  • schoon en leefbaar huis
  • schone was
  • regie en instructie
  • maaltijden
  • thuis zorgen voor kinderen

De huishoudelijke verzorging wordt geleverd op werkdagen (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen).

Kosten

De gemeente betaalt de kosten voor de Wmo-ondersteuning. U betaalt wel een bijdrage in de kosten (eigen bijdrage) voor de hulp bij het huishouden.

De eigen bijdrage Wmo per huishouden is maximaal € 19,00 per maand. Er wordt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo gekeken. Bent u verzekerd via de collectieve zorgverzekering minima van de gemeente Weert? Dan kunt u de eigen bijdrage vergoed krijgen via deze zorgverzekering.

Wilt u meer weten over uw bijdrage? Kijk dan op de website van CAK: www.hetcak.nl. Op de website kunt u uw inkomensgegevens invullen om de hoogte van uw bijdrage uit te rekenen.

U kunt het CAK ook bellen: 0800-1925.

Wat moet u doen?

U neemt contact op met De Vraagwijzer. Voor de contactgegevens en openingstijden, zie deze pagina
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een 'keukentafelgesprek' (huisbezoek). In kaart wordt gebracht wat u zelf nog kunt, wat uw sociale netwerk voor u kan betekenen en welke voorliggende voorzieningen voor u van toepassing zijn. Als dit alles niet leidt tot passende ondersteuning kan een formeel traject van een aanvraag worden ingezet. Een aanvraagprocedure kan 8 weken duren.
Uitvoerders: A Zorg B.V, Actief Huiszorg B.V., Beek en Bos, Buurtdiensten Nederland B.V., Land van Horne, Miep huishoudservice, Proteion Schoon B.V., T-zorg.

Wat zijn de voorwaarden?

Men komt niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden als tot de leefeenheid één of meerdere huisgenoten behoren die beschikbaar zijn en in staat om huishoudelijke hulp te verrichten.

Wat heeft u nodig?

Alle documenten over uw beperkingen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten