Inburgeren

Als u gaat inburgeren, leert u Nederlands. U leert ook hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. Soms is inburgeren verplicht, maar u kunt ook vrijwillig inburgeren. Bent u al voldoende ingeburgerd? Dan hoeft u misschien geen examen te doen. Hier leest u wat bij inburgeren komt kijken.

De inburgering verloopt via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Verplicht inburgeren

Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u hierover een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In die brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn. Haal uw examen binnen deze termijn, anders krijgt u een boete. Op Mijn Inburgering kunt u precies zien vanaf wanneer u moet inburgeren. 

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u zelf wil inburgeren. Bijvoorbeeld om te naturaliseren.

Naar school gaan

U kunt zelf leren voor het examen. Maar de meeste mensen doen een cursus op een school. Op ikwilinburgeren.nl staat een lijst met scholen. U kunt het beste een school van de lijst kiezen. DUO heeft geen leerboeken voor het examen, er zijn wél oefenexamens

Kosten

Inburgeren kost geld. U kunt de cursus en het examen zelf betalen. Vaak kunt u ook geld lenen bij DUO. Dit kan alleen voor goedgekeurde scholen.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

De inburgering loopt vanaf 1 januari 2022 via de gemeente. Zodra definitief bekend is wat dit voor statushouders betekent en hoe gemeente Weert dit gaat uitvoeren, zullen we dit op deze pagina vermelden.