Lees voor ?

Het belang van bomen

De gemeente Weert is een groene gemeente en wil er samen met haar inwoners voor zorgen dat we een groene gemeente blijven. Bomen zijn daarbij heel belangrijk, zij zorgen namelijk voor zuivere lucht en verkoeling. Daarom behouden we zo veel mogelijk bomen, zeker als ze al ouder zijn. Ondanks hun waarde kunnen mensen soms overlast ervaren van bomen. Op deze pagina lees je hoe de gemeente Weert met overlast van bomen omgaat.

Overlast

Mensen kunnen soms overlast van bomen ervaren. Bijvoorbeeld als ze plak afscheiden, veel bladeren verliezen, (veel) vogels in bomen, of wanneer wortels de verharding opdrukken. Dat is niet altijd te voorkomen of op te lossen. Dit zijn echter geen redenen om bomen te kappen of ernstig te snoeien. Hoe ouder de boom, hoe waardevoller. En hoe meer moeite we doen om de bomen te behouden.

Zonnepanelen

Soms zorgt de schaduw van bomen ervoor dat zonnepanelen minder elektriciteit opwekken of dat het plaatsen van zonnepanelen niet rendabel is. We krijgen regelmatig de vraag of deze bomen daarom gekapt of gesnoeid kunnen worden. Dit is echter geen reden om bomen te kappen of om de kroon te verlagen.

Woningen kunnen ook ongeschikt zijn voor zonnepanelen door de ligging ten opzichte van de zon, of omdat de woning in de schaduw van hoogbouw ligt. In Weert zijn daarom andere initiatieven die bezig zijn met het opwekken van stroom. Zo zijn er zonneparken en windmolens in Weert gerealiseerd. Het is mogelijk hierin te participeren en zo bij te dragen aan (en te profiteren van) de verduurzaming va jouw energievraag, zonder hie jouw eigen dak voor te gebruiken. Om te onderzoeken of dit interessant is voor jou, kun je de Warm Wonen Winkel bezoeken. Hier zijn adviseurs aanwezig die je verder kunnen helpen. Kijk voor meer informatie op de website van Warm Wonen in Weert: www.warmwoneninweert.nl

Wanneer kappen we wel?

Soms kunnen bomen een gevaar voor de omgeving worden. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Deze bomen laten we wel kappen. We planten altijd een nieuwe boom terug. Als dat niet op dezelfde plaats kan, dan wordt het een andere plek in Weert.

De gemeente laat alle bomen in Weert één keer in de drie jaar controleren. We weten dus van alle bomen of ze zwak of ziek zijn. Als er twijfel is over een boom wordt deze vaker gecontroleerd.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten