Lees voor ?

Informatie aan huis gebonden beroep

In de gemeente Weert is het vrij gemakkelijk om snel van start te gaan met een beroep aan huis. We hebben dit in de bestemmingsplannen algemeen vastgelegd.

Het staat als volgt beschreven:

Aan huis gebonden beroep: een dienstverlenend beroep, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Onder een aan huis gebonden beroep worden hier eveneens begrepen consument verzorgende activiteiten (bijvoorbeeld kapper, schoonheids-specialist(e), nagelstudio, atelier). Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning en aan maximaal 2 personen tegelijk mogen diensten worden aangeboden.

Voorbeelden van een aan huis gebonden beroep zijn: accountant, fysiotherapeut, adviesbureau, atelier, kapper, schoonheidsspecialist(e) en pedicure.

Voorwaarden

 • Het gaat om een eenmansbedrijf, zonder personeel.
 • De oppervlakte die gebruikt wordt mag niet groter zijn dan 50 m².
 • De woonfunctie van het perceel blijft de hoofdactiviteit.
 • Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning.
 • Er mag aan maximaal 2 personen tegelijk diensten worden aangeboden.
 • Het huis blijft uitzien als een woning.
 • Met de vestiging van het bedrijf ontstaat er geen (parkeer)overlast voor de omgeving.
 • Detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met het beroep of bedrijf.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u zonder extra planologische procedure van start gaan. Wilt u reclame aanbrengen op uw woning dan is mogelijk wel een vergunning nodig (meer informatie verder in dit overzicht).

Aan huis gebonden bedrijf: een dienstverlenend ambachtelijk bedrijf, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning.

De voorwaarden zijn veelal gelijk als bij een aan huis gebonden beroep, al dient u hiervoor wel een omgevingsvergunning aan te vragen. Detailhandel is hier ook niet toegestaan, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met het beroep of bedrijf. Als u een ambachtelijk bedrijfje wilt starten aan huis adviseren wij u vooraf altijd contact op te nemen met de afdeling Ruimte & Economie van de gemeente. Afhankelijk van het soort bedrijf kunnen er extra voorwaarden zijn (denk bijvoorbeeld aan milieufactoren).

Planologisch maakt het voor de gemeente niet uit of het een eigen woning is of een huurwoning. Als het een huurwoning betreft adviseren wij overigens wel om te informeren bij de verhuurder of er mogelijk bezwaren of voorwaarden zijn.

Internetwinkel

Het voeren van een internetwinkel vanuit uw woning is niet zonder meer toegestaan. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Ieder internetbedrijf steekt immers anders in elkaar. Deze activiteit valt niet onder de noemers ‘aan huis gebonden beroep’ of ‘aan huis gebonden bedrijf’. Wilt u een internetwinkel starten aan huis dan adviseren wij u vooraf altijd contact op te nemen met de afdeling Ruimte en Economie van de gemeente.

Cursussen / workshops

Neem vooraf altijd contact op met onze afdeling Ruimte & Economie als u van plan bent op uw huisadres cursussen of workshops te geven. Om er zeker van te zijn dat dit is toegestaan.

Verbouwen

Als er sprake is van bouwkundige aanpassingen aan woning of bijgebouw (bijv. de garage) dan is vaak een omgevingsvergunning vereist. Om te weten of een vergunning nodig is kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt ook zelf een test doen via www.omgevingsloket.nl.

Reclame-uiting

Het aanbrengen van een bescheiden reclamebord op of bij de woning is zonder vergunning toegestaan. Aan het plaatsen van een vergunningvrij bord zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • Het bord heeft betrekking op het eigen bedrijf.
 • De totale oppervlakte van het bord is kleiner dan 0,50 m².
 • De langste zijde is korter dan een meter.
 • Het bord is niet verlicht.

Als u een groter object op of bij de woning wilt aanbrengen is een vergunning nodig. De soort vergunning is afhankelijk van het soort reclame-uiting. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan en de regels, neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Economie.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten