Lees voor ?

Bijstand: inkomsten, wijzigingen en afwezigheid

Ontvangt u een uitkering van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening (WIZ) van de gemeente Weert? Dan bent u verplicht om uw inkomsten, eventuele wijzigingen en eventuele afwezigheid en vakantie door te geven. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u op deze pagina.

Inkomsten doorgeven

Heeft u naast uw bijstandsuitkering ook andere inkomsten, bijvoorbeeld uit werk of alimentatie? Dan moet u het inkomstenformulier invullen en de bijbehorende bewijzen mee opsturen. Hiermee voorkomt u dat u teveel of te weinig uitkering krijgt. Voor het doorgeven van uw inkomsten gebruikt u het digitaal inkomstenformulier, met DigiD. Uw loon-en/of uitkeringsspecificatie of andere bewijzen van uw inkomsten kunt u digitaal aanleveren, als word-, PDF- of als JPEG-bestand (afbeelding). Het inkomstenformulier moet op de 25e van de maand worden ingeleverd.

De uitbetaling van de uitkering vindt maandelijks tussen 10e en 15e plaats.

Wijzigingen doorgeven

U bent verplicht om wijzigingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering door te geven op het moment van wijzigingen. Dit kan bijvoorbeeld inwoning van een ander zijn, of een opname in het ziekenhuis.

Gaat het om wijzigingen van uw situatie (bijv. woonsituatie of werk) of van uw gegevens (bijv. telefoonnummer)? Hieronder wordt uitgelegd hoe u deze wijzigingen door kunt geven. 

Als uw situatie verandert, moet u dit via het digitale wijzigingsformulier doorgeven. Het gaat dan om wijzigingen met betrekking tot de woonsituatie, medebewoners, kinderen, bezit en vermogen, werk en inkomen en bankrekeningen.

Als u gegevens veranderen, kunt u dit doorgeven via e-mail aan AO-WIZ@weert.nl
Hierbij gaat het om gegevens zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en uw bankrekeningnummer (IBAN). 

Afwezigheid doorgeven

Als u een uitkering ontvangt of een uitkering heeft aangevraagd, mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar buiten Nederland verblijven. Dat mag alleen als uw verblijf buiten Nederland uw re-integratietraject niet verstoort. Volgens de algemene inlichtingenplicht bent u verplicht om zelf het begin en einde van elke verblijfsperiode buiten Nederland te melden.

Voor een verblijf in het buitenland moet u minimaal 14 dagen voor vertrekdatum een melding indienen. Via onderstaande knop kunt u een melding indienen. De vakantie mag uw kansen op werk of een traject naar een baan niet in de weg staan.

Verblijft u buiten Weert maar wel binnen Nederland? Dan mag uw verblijf langer dan 4 weken duren. U moet een verblijf buiten de gemeente Weert wél melden via een e-mail aan: AO-WIZ@weert.nl
Uw regisseur kan u hierbij helpen. 

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten