Lees voor ?

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

U moet de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied melden bij het Kadaster. Deze houdt bij waar welke kabels en leidingen zijn neergelegd. Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit e.d.). Deze moet u apart aanvragen bij de desbetreffende leveranciers.

Wat moet u doen?

Wilt u als bedrijf een kabel of leiding leggen in Weert dan dient u een begeleidend schrijven op te stellen en een tekening bij te voegen. In het begeleidend schrijven dient de locatie, adres en huisnummer, lengte sleuf, persingen en of boringen, opdrachtgever, uitvoerende partij en contactpersoon minimaal vermeld te worden. U kunt deze gegevens toesturen via gemeente@weert.nl. Bestanden graag in pdf formaat.

Meldingen

Voor melden van het leggen van kabels en leidingen kunt u terecht op de website van het Kadaster.

Bovengrondse leidingen

Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een omgevingsvergunning vereist.

  • Bovengrondse kabels en leidingen brengen vrijwel altijd beperkingen mee voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die onder de leidingen ligt.
  • Het is bijvoorbeeld verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.
  • De bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke is gelimiteerd.

Ondergrondse leidingen

De aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied moet u melden bij de gemeente. De gemeente coördineert de meldingen. Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt.

  • Ondergrondse kabels en leidingen hebben een veiligheidszone. Deze is afhankelijk van de aard van de leiding. In deze zones geldt een beperking van de bebouwingsmogelijkheden.
  • De beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, zoals energiebedrijven en de Gasunie, willen dat de kabels en leidingen uitsluitend worden gelegd in openbaar gebied. Huisaansluitingen zijn hierop de enige uitzondering.

Meenemen

Verklaring met

  • De exacte gegevens waar en hoe diep u gaat graven.
  • De startdatum en duur van de werkzaamheden.

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten