Lees voor ?

Kadastrale informatie

Wilt u eigendomsgegevens van een onroerend goed weten? Het kadaster houdt de openbare registers bij op grond waarvan men de rechtstoestand van een onroerende zaak (bouwkavel of pand) kan vaststellen. De kadastrale grenzen en nummers zijn aanduidingen die te gebruiken zijn voor de aanwijzing van een bepaald perceel.

Gang van zaken

  • De registers van het kadaster zijn openbaar. Iedereen kan dus de registers raadplegen.
  • Als u twijfels heeft over de oppervlakte van een perceel of als u een grensgeschil met uw buren heeft, kunt u het kadaster verzoeken de percelen in te meten en uit te zetten. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.

Voorwaarden

Aan de hand van de kadastrale aanduiding kan het kadaster vaststellen om welke grond (perceel) het gaat. Een aanduiding bestaat uit:

  • De aanwijzing van de gemeente waar de onroerende zaak ligt.
  • Een sectie-aanduiding door middel van een letter.
  • Een perceelsaanduiding door middel van een nummer.

Uit het kaartmateriaal blijkt vervolgens de kadastrale begrenzing.
De aanwijzing en de begrenzing van het perceel zijn van belang als u bijvoorbeeld eigenaar bent van het perceel en de omvang van uw eigendom wenst vast te stellen.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten