Lees voor ?

Kampershoek 2.0

Bedrijventerrein Kampershoek 2.0, locatie Heylen Warehouses.

Bedrijventerrein Kampershoek 2.0, locatie Heylen Warehouses.

De gemeente Weert is volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark direct langs de A2, Kampershoek 2.0. Een logisch vervolg op het bestaande en hoog gewaardeerde bedrijvenpark Kampershoek 1.

Kampershoek 2.0 wordt een gemengd, duurzaam bedrijventerrein en biedt ruimte aan moderne industriële, logistieke en technische ondernemingen. In de oksel van het gebied, zichtlocatie A2/Ringbaan-Noord, mag de hoogte in worden gebouwd en is een opvallend landmark op z’n plaats. 

Feiten en cijfers

Het nieuwe bedrijvenpark heeft een capaciteit van bruto 72 hectare, waarvan netto 57 hectare wordt uitgegeven. De ontsluitingen zijn aangelegd en het terrein is voor een groot gedeelte bouwrijp. Naast de gemeente als grondeigenaar zijn ook twee investeerders/ontwikkelaars actief in dit gebied.
Ondernemen in een parkachtige omgeving. Een duurzaam industrieterrein in harmonie met de omgeving.

Ligging en ontsluiting

Strategisch gelegen, rechtstreeks aan de A2. Aan de zuidzijde vormt de Ringbaan Noord de begrenzing, een directe ontsluiting naar respectievelijk Weert en Nederweert.
Kampershoek 2.0 is op twee plaatsen aan de Ringbaan Noord ontsloten, beveiligd door verkeerslichten.
Het terrein zelf voorziet in brede straten met fietspaden en veel groen en water.
Over het inrichten van een halte voor de streekbus worden momenteel gesprekken gevoerd.

Huidige bezetting

In ontwikkeling. Het eerste bedrijf heeft zich inmiddels gevestigd. En in de loop van 2020 zal Heylen Warehouses de eerste fase van Logistic Mill 21 Campus gerealiseerd hebben. Een grootschalig logistiek campus met meerdere aaneengeschakelde hallen, op een perceel van 18 hectare.

Beschikbare kavels

  • De beschikbare grond wordt actief aangeboden. De gemeente Weert komt graag in contact met geïnteresseerde ondernemers. Eventuele wensen kunnen nu, in het aanlooptraject, zelfs optimaal worden meegenomen.
  • Wij kunnen kavels aanbieden tot een oppervlakte van ruim 15 hectare.
  • Langs de Ringbaan-Noord zijn kavels gesitueerd tot 1 hectare.
  • In overleg met de ondernemer wordt oppervlakte en locatie bepaald.
  • Heb je belangstelling in vestiging op Kampershoek 2.0? Neem dan contact met ons op.

Omgevingsplan

Wil je het omgevingsplan inzien? Dat kan gemakkelijk via de website van het Omgevingsloket, 'Regels op de kaart'

Molenbiotoop

De regio Weert staat bekend om de vele molens. Ook in het zichtveld van Kampershoek 2.0 staat een molen, de St. Antoniusmolen. Een gedeelte van het bedrijventerrein ligt binnen het molenbiotoop van deze molen. Voor enkele kavels betekent dit een aangepaste (lagere) bouwhoogte om de windvang niet in gevaar te brengen.

Milieucategorie

Rechtstreeks toegelaten zijn de milieu categorieën 2, 3 en 4. Voor het perceel met oorspronkelijke bebouwing (boerderij) geldt categorie 1. BEVI inrichtingen zijn in principe niet toegestaan.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Alle bedrijventerreinen in Weert hebben een KVO-status (Keurmerk Veiling Ondernemen), ook Kampershoek 2.0.  Dit betekent dat ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer zullen werken aan optimale veiligheid van het gebied.

Parkmanagement

Bedrijvenpark Kampershoek 2.0 is onderdeel van Parkmanagement Weert. Naast inkoopcollectieven en aanbestedingen behelst Parkmanagement ook de brugfunctie met de gemeente.
Meer informatie en contactgegevens kun je vinden op de website www.parkmanagement-weert.nl.

Ondernemersvereniging

De bedrijven die zich hier vestigen worden uitgenodigd aan te sluiten bij de BcLK (Bedrijvencontactgroep Leuken-Noord/Kampershoek). Het secretariaat van de bedrijvenvereniging ligt bij Parkmanagement Weert.

Website

Bedrijvenpark Kampershoek 2.0 heeft een eigen website: www.kampershoek.nl.

Ondernemerzaken - Mathieu Dolders

Meer informatie

Uitgebreide informatie wordt u graag verstrekt door Mathieu Dolders, acquisiteur voor de gemeente Weert.

Icoontje. Tel. (0495) 575286
  E-mail: ondernemen@weert.nl

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten