Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Kanaalzone I

Ontsluiting van bedrijventerrein Kanaalzone I aan de Ringbaan West.

Ontsluiting van bedrijventerrein Kanaalzone I aan de Ringbaan West.

Het oudste industriegebied van Weert. De eerste bedrijven hebben zich hier begin 1900 gevestigd.

Kanaalzone I is in 2008-2010 volledig gerevitaliseerd en aangepast aan de moderne tijd. Daarbij is ook een nieuwe en veilige ontsluiting aangelegd. Ondernemers hebben de eigen terreinen aangepakt. De gemeente heeft enkele fabriekspanden gekocht, gesloopt, gesaneerd en de bouwrijpe kavels op de markt gebracht.

Bedrijventerrein Kanaalzone I heeft sinds 2019 een BIZ.

Feiten en cijfers

Het bedrijventerrein Kanaalzone I heeft totaal een oppervlakte van bijna 28 hectare bruto. De netto oppervlakte bedraagt 22 hectare. De bestaande percelen variëren van 2.000 m2 tot 5 hectare.

Momenteel zijn ca. 30 bedrijven gevestigd op Kanaalzone I en zijn er tussen de 500 en 700 personen werkzaam.

Huidige bezetting

In Kanaalzone I zijn onder andere gevestigd Robert Bosch Packaging (verpakkingsmachines), Frencken lijmen en lakken, HEWO (raamdecoraties) en Unicorn (graanverwerking). Aan de hoofdontsluiting vindt u Vitae-Life Style, een grote sportschool met arboservice.

Ligging en ontsluiting

Het bedrijventerrein ligt in een driehoek van de Zuid-Willemsvaart, de Ringbaan-West en de Parallelweg met spoorlijn. Het stadscentrum en het NS-intercitystation liggen op loopafstand.
Het bedrijventerrein grenst aan woonwijk/tuindorp Fatima.
Het industrieterrein is niet rechtstreeks bereikbaar met openbaar vervoer.

Beschikbare kavels

  • In dit bedrijventerrein is nog bijna 1,5 hectare beschikbaar voor verkoop.
  • In overleg met de ondernemer wordt oppervlakte en locatie bepaald. Ook kleinere bedrijven kunnen hier een plek vinden.
  • De kavels worden bouwrijp opgeleverd.
  • Heeft u belangstelling voor dit bedrijventerrein? Neem dan contact met ons op

Bestemmingsplan

Voor Kanaalzone I geldt het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ en het plan Geluid industrieterrein Kanaalzone I. Op dit bedrijventerrein is een verkleuring van activiteiten mogelijk volgens de beleidsnota ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’. U kunt hierbij denken aan bepaalde vormen van cultuur of ontspanning.
Wilt u het bestemmingsplan inzien? Dat kan gemakkelijk via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Milieucategorie

Op dit bedrijventerrein is milieucategorie 1 tot en met 3 toegestaan. Op een enkele (bestaande) locatie geldt categorie 4.

Parkeren

Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

Parkmanagement

Bedrijventerrein Kanaalzone I is aangesloten bij Parkmanagement Weert. Naast inkoopcollectieven en aanbestedingen behelst Parkmanagement ook de brugfunctie met de gemeente.
Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op de website www.parkmanagement-weert.nl.

Ondernemersvereniging

De ondernemers van Kanaalzone I en Kanaalzone II  hebben gezamenlijke bedrijvenvereniging. Nieuwe ondernemers op het terrein worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze bedrijvenvereniging. Voorzitter is de heer mr. Christian Slegers (Aben & Slag Advocaten).
Het secretariaat van de bedrijvenvereniging ligt bij Parkmanagement Weert.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Alle bedrijventerreinen in Weert hebben een KVO-status (Keurmerk Veiling Ondernemen). Dit betekent dat ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer werken aan optimale veiligheid van het gebied. Kanaalzone I wordt met slimme camera’s bewaakt.

Ondernemerzaken - Mathieu Dolders

Meer informatie

Uitgebreide informatie wordt u graag verstrekt door Mathieu Dolders, acquisiteur voor de gemeente Weert.

Icoontje. Tel. (0495) 575286
  E-mail: ondernemen@weert.nl

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten