Lees voor ?

Kanaalzone III

Luchtfoto van bedrijventerrein Kanaalzone III.

Luchtfoto van bedrijventerrein Kanaalzone III.

Industrieterrein Kanaalzone III is het vervolg op Kanaalzone I en II en ligt direct aan de Zuid-Willemsvaart. Het biedt zodoende optimaal ruimte voor vervoer van producten over water. Kanaalzone III heeft zijn oorsprong midden jaren zestig. Kenmerkend voor het gebied is de groene omgeving. 

Feiten en cijfers

Het terrein heeft zowel bruto als netto een oppervlakte van ± 23 hectare. De bedrijfspercelen variëren van  3.000 m tot 50.000 m2. Er zijn zo’n 15 bedrijven gevestigd met samen tussen de 400 en 500 werknemers.

Huidige bezetting

Kanaalzone III is hoofdzakelijk bestemd voor de zware en grootschalige industrie. Er zijn onder andere betonfabrieken, een straalbedrijf en een ijzergieterij gevestigd.

Ligging en ontsluiting

Industrieterrein Kanaalzone III ligt aan de Lozerweg en grenst met de achterzijde direct aan de Zuid-Willemsvaart. Het bedrijventerrein is ontsloten via Sluis 16 naar Kempenweg en Suffolkweg.
Via het ringbanenstelsel is er een snelle aansluiting op de A2.
Het industrieterrein is niet rechtstreeks bereikbaar met openbaar vervoer.

Geen beschikbare kavels

Er zijn geen bouwrijpe kavels beschikbaar. Incidenteel komt bestaand onroerend goed beschikbaar.

Omgevingsplan

Wil je het omgevingsplan inzien? Dat kan gemakkelijk via de website van het Omgevingsloket, 'Regels op de kaart'

Milieucategorie

Aangeduide milieucategorieën op de plankaarten zijn categorie 3, 4 en 5.
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen voor bedrijven die niet zijn vermeld in de bij het bestemmingsplan horende bedrijvenlijst, mits deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met rechtstreeks genoemde bedrijven.

Parkeren

Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

Parkmanagement

Bedrijventerrein Kanaalzone I is aangesloten bij Parkmanagement Weert. Naast inkoopcollectieven en aanbestedingen behelst Parkmanagement ook de brugfunctie met de gemeente.
Meer informatie en contactgegevens kun je vinden op de website www.parkmanagement-weert.nl.

Ondernemersvereniging

Er is op dit moment geen ondernemersvereniging voor dit bedrijventerrein. Ondernemers hebben wel de mogelijkheid aan te sluiten bij bedrijvenvereniging ‘De Kempen’.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Alle bedrijventerreinen in Weert hebben een KVO-status (Keurmerk Veiling Ondernemen). Dit betekent dat ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer werken aan optimale veiligheid van het gebied. Kanaalzone I wordt met slimme camera’s bewaakt.

Ondernemerzaken - Mathieu Dolders

Meer informatie

Uitgebreide informatie wordt u graag verstrekt door Mathieu Dolders, acquisiteur voor de gemeente Weert.

Icoontje. Tel. (0495) 575286
  E-mail: ondernemen@weert.nl

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten