Lees voor ?

Ligplaats vaartuig

Passantenhaven aan het Bassin in Weert.

Passantenhaven aan het Bassin in Weert.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert kunnen burgemeester en wethouders gedeelten van het openbare water aanwijzen, waar het verboden is om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen.

Op dit moment zijn géén plaatsen als zodanig aangewezen.

Voor plaatsen waarvoor geen verbod geldt, kunnen burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig.

Regels

  • Voor de Passantenhaven aan Bassin / Kasteelsingel heeft het college het Reglement Passantenhaven Weert vastgesteld. In dat reglement staan de regels voor het gebruik van deze passantenhaven.
  • Voor de Industriehaven aan de Industriekade heeft het college het Reglement Industriehaven Weert vastgesteld. In dat reglement staan de regels voor het gebruik van deze industriehaven.

Hogere regels gaan voor

Juridisch gezien is het zo dat bovengenoemde regeling in de gemeentelijke APV niet geldt wanneer er andere, hogere regels gelden (bijv. Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Binnenvaartpolitiereglement) en wanneer het openbaar water in eigendom / beheer is van het Rijk of de Provincie Limburg. Als niet duidelijk is wie de eigenaar / beheerder is van het openbaar water, kun je het beste contact opnemen met de gemeente.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten