Lees voor ?

Meldpunt calamiteiten en geweldsincidenten Wmo en Jeugdwet

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en Jeugdwet zijn aanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Wat is een calamiteit of geweldsincident?

Een calamiteit is een niet bedoelde of onverwachte gebeurtenis, die te maken heeft met de kwaliteit van zorg en tot ernstige schade voor of de dood van een cliënt of ouder heeft geleid. Bij een geweldsincident gaat het om lichamelijk en geestelijk geweld of ongewenste aanrakingen bij een cliënt, door een medewerker, vrijwilliger of een andere cliënt.

Voorbeelden van calamiteiten en geweldsincidenten zijn:

  • Tijdens het leveren van huishoudelijke hulp glijdt een cliënt uit over een natte vloer en loopt een ernstige hoofdwond op.
  • Een cliënt neemt een overdosis drugs met een ziekenhuisopname tot gevolg.
  • Een cliënt wordt onzedelijk betast door de hulpverlener.
  • Een cliënt wordt gepest door andere cliënten waardoor hij angstig wordt en zich emotioneel niet veilig voelt.
  • Een cliënt wordt vermist en raakt betrokken bij een (verkeers)ongeluk.
  • Zelfmoord(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de zorg bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht.

Melden

Wmo Calamiteiten en geweldsincidenten binnen de Wmo meld je via het meldformulier op de website www.sociaaldomeinmlw.nl/downloads-calamiteitenprotocol. Bij voorkeur direct of de eerstvolgende werkdag. Daar kun je ook de volledige meldingsprocedure calamiteiten of geweldsincidenten lezen. De toezichthouder Wmo van Midden-Limburg beoordeelt of er nader onderzoek nodig is naar aanleiding van een melding van een calamiteit of geweldsincident.

Jeugdwet

Een calamiteit en geweldsincident binnen de Jeugdwet meld je bij zowel de gemeente (via bovengenoemd meldformulier) als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op de website www.sociaaldomeinmlw.nl/downloads-calamiteitenprotocol lees je alle informatie hierover.

Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang

Wil je een calamiteit of geweldsincident doorgeven met betrekking tot beschermd wonen of maatschappelijke opvang? Doe dit dan bij de toezichthouders van Noord-Limburg via dit digitale meldformulier.

Inkooptraject voor bestaande of nieuwe aanbieders

In het sociaal domein werken de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert samen op het gebied van beleid, inkoop en administratie. Binnen deze samenwerking richten we ons vooral op laagdrempelige en integrale toegang tot zorg en hulpverlening, stimuleren van de eigen kracht van inwoners, resultaatgerichte zorg en gezamenlijk inkopen.

Ter ondersteuning van het inkoopproces hebben de drie gemeenten een gezamenlijke website gelanceerd: sociaal domein MLW sociaal domein MLW. Daar is alle relevante informatie over het inkooptraject voor bestaande of nieuwe aanbieders te vinden. Daar vind je ook een overzicht van alle gecontracteerde aanbieders

Vragen?

Voor vragen of advies kun je contact opnemen met de toezichthouder via toezicht@sociaaldomeinmlw.nl

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten