Lees voor ?

Meldpunt Zorgwekkend gedrag

Poster: Maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Laat het ons weten!

Poster: Maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Laat het ons weten!

Misschien schrik je van iemand op straat die in de war lijkt, of maak je je zorgen om een familielid dat niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: zodat de persoon om wie jij je zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.

Meldpunt: bel 0800-1205

Via dit meldpunt kun je met een deskundige praten over de persoon om wie jij je zorgen maakt. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die in de war lijkt en niet goed voor zichzelf of zijn huis zorgt. Aan een buurvrouw die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer haar huissleutels kwijt was. Of aan iemand waarvan je weet dat hij schulden heeft, die je steeds minder ziet en zijn gordijnen dichthoudt.

Het meldpunt biedt een extra mogelijkheid om je zorgen te uiten en advies in te winnen. Afhankelijk van de situatie kun je verschillende dingen doen. Het is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met de naasten van deze personen. Het is zeker niet de bedoeling dat persoonlijk contact met buurtbewoners voor alle situaties wordt vervangen door een telefoontje met het meldpunt.

Opgelet! Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar.

Melding begin van een hulptraject

Het meldpunt is een landelijk doorschakelnummer, dat bellers doorverbindt met het lokaal meldpunt in de regio. In Midden-Limburg wordt het meldpunt uitgevoerd door het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Door de medewerker van het meldpunt kan advies worden gegeven en worden meegekeken welke mogelijkheden er zijn rondom het inzetten van passende hulpverlening voor degene over wie de melding wordt gedaan. Zo kan een melding van verward gedrag het begin zijn van een hulptraject.

Groep personen met zorgwekkend gedrag is divers

De groep van mensen die zorgwekkend gedrag vertonen is divers. Het kan gaan om personen met een (licht) verstandelijke beperking, dementie, een psychische aandoening, of levensproblemen zoals schulden of verlies van dierbaren. Het gaat om mensen die de grip op het leven (dreigen) te verliezen en die daarom zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben, maar deze niet altijd zelf opzoeken. Juist daarom is het goed als mensen meer naar elkaar omkijken en vanuit die zorg voor een ander een melding doen.

Bereikbaarheid regionaal meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Het meldpunt Zorgwekkend gedrag is bereikbaar tijdens kantoortijden op het telefoonnummer 0800-1205. 

 www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten