Meldpunt Zorgwekkend gedrag

Poster: Maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Laat het ons weten!

Poster: Maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Laat het ons weten!

Telefoon: 0800-1205

Maakt u zich zorgen over het gedrag van iemand anders, bijvoorbeeld een naaste of een buurman? Dan kunt u het meldpunt Zorgwekkend Gedrag bellen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden.

Het kan gaan om een oude overbuurman die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer de sleutels van de voordeur blijkt te zijn vergeten; misschien heeft hij dementie? Of denk aan iemand die door oplopende schulden enorm in de problemen komt, depressief raakt en dakloos dreigt te worden. Vaak gaat het om personen die door een stapeling van problemen zoals bijv. schulden, psychische problemen of het verlies van dierbaren de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.

Via het meldpunt Zorgwekkend Gedrag kunnen mensen die zich zorgen maken over een ander in contact komen met zorgverleners in de buurt. Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar.

Het meldpunt biedt een extra mogelijkheid om je zorgen te uiten en advies in te winnen. Afhankelijk van de situatie kun je verschillende dingen doen. Het is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met de naasten van deze personen. Het is zeker niet de bedoeling dat persoonlijk contact met buurtbewoners voor alle situaties wordt vervangen door een telefoontje met het meldpunt.

Melding begin van een hulptraject

Het meldpunt is een landelijk doorschakelnummer, dat bellers doorverbindt met het lokaal meldpunt in de regio. In Midden-Limburg wordt het meldpunt uitgevoerd door het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Door de medewerker van het meldpunt kan advies worden gegeven en als het nodig is wordt er hulp geregeld voor degene over wie de melding wordt gedaan. Zo kan een melding van verward gedrag het begin zijn van een hulptraject.

Groep personen met zorgwekkend gedrag is divers

De groep van mensen die zorgwekkend gedrag vertonen is divers. Het kan gaan om personen met een (licht) verstandelijke beperking, dementie, een psychische aandoening, of levensproblemen zoals schulden of verlies van dierbaren. Het gaat om mensen die de grip op het leven (dreigen) te verliezen en die daarom zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben, maar deze niet altijd zelf opzoeken. Juist daarom is het goed als mensen meer naar elkaar omkijken en vanuit die zorg voor een ander een melding doen.

Bereikbaarheid regionaal meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Het meldpunt Zorgwekkend gedrag is bereikbaar tijdens kantoortijden op het telefoonnummer 0800-1205. Belt iemand met zorgen na de openingstijden van het meldpunt, dan kan de beller op werkdagen tot 21:00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie. Mind Korrelatie biedt een adviesgesprek aan waarin bellers informatie krijgen over welke stappen zij zelf kunnen ondernemen en waar ze hulp kunnen krijgen als ze dat graag willen.

 www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten