Lees voor ?

Mogelijkheden bij (dreigende) dakloosheid

Dreig je je eigen (t)huis kwijt te raken? Ben je op straat beland en heb je geen uitzicht op een oplossing? Dan gaan we graag met je in gesprek met als doel dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Of, als dat niet mogelijk is, te zorgen voor een passende oplossing. Als je (tijdelijk) dakloos bent of als je een briefadres nodig hebt, kun je je melden bij De Vraagwijzer.

Hoe kan ik mij melden?

Jij of je hulpverlener kan bij (dreigende) dakloosheid contact opnemen met De Vraagwijzer. Na de melding wordt er, indien nodig, een gesprek met jou ingepland. Een medewerker van de afdeling Wmo van de gemeente Weert kijkt dan samen met jou welke hulp nodig is.

Je kunt ook bij het open inloopspreekuur van Meldpunt Moveoo langsgaan wanneer je vragen hebt over (dreigende) dakloosheid. Het meldpunt is open op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Je kunt dan zonder afspraak binnenlopen om je vragen te stellen. Het adres is Parallelweg 168-169.

Je kunt ook altijd een mail sturen naar meldpunt@moveoo.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen.

 

Wanneer kan ik mij melden?

Je kunt bij het Meldpunt Moveoo terecht voor ondersteuning bij dakloosheid als je:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • Legaal in Nederland verblijft;
  • (Binnenkort) dakloos bent;
  • Geen (vaste) slaapplek heeft.

Ik heb direct opvang nodig buiten de openingstijden van De Vraagwijzer of het open inloopspreekuur van Moveoo. Wat nu?

Mocht je nu een hulpvraag hebben met betrekking tot dakloosheid die niet kan wachten tot de volgende werkdag dan kun je contact opnemen met het Meldpunt maatschappelijke opvang via het telefoonnummer (088) 3379079.

Met welke opvang organisaties werkt de gemeente Weert samen?

In de regio Noord- en Midden-Limburg werken de gemeenten samen met Moveoo en het Leger des Heils. Moveoo voert de maatschappelijke opvang en de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld uit. Het Leger des Heils ondersteunt jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die te maken hebben met dakloosheid.

Huiselijk geweld

Iedereen kan zich bij Veilig Thuis melden wanneer er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis zal met je nagaan hoe jouw veiligheidssituatie is en welke mogelijkheden je hebt om te komen tot een veilige situatie. Als je opvang nodig hebt, zal er met jou een veilige plek gezocht worden.
Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-2000. Zij zijn dag en nacht bereikbaar.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten