Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Mogelijkheden bij (dreigende) dakloosheid

Dreigt u uw eigen (t)huis kwijt te raken? Bent u op straat beland en hebt u geen uitzicht op een oplossing? Dan gaan we graag met u in gesprek met als doel dakloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen. Of, als dat niet mogelijk is, te zorgen voor een passende oplossing. Als u (tijdelijk) dakloos bent of als u een briefadres nodig heeft, kunt u zich melden bij De Vraagwijzer.

Hoe kan ik mij melden?

U of uw hulpverlener kan bij (dreigende) dakloosheid contact opnemen met De Vraagwijzer. Na de melding wordt er, indien nodig, een gesprek met u ingepland. Een medewerker van de afdeling Wmo van de gemeente Weert kijkt dan samen met u welke hulp nodig is.

U kunt ook bij het open inloopspreekuur van Meldpunt Moveoo langsgaan wanneer u vragen heeft over (dreigende) dakloosheid. Het meldpunt is open op maandag en donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt dan zonder afspraak binnen lopen om uw vragen te stellen. Het adres is Parallelweg 168-169.
U kunt ook altijd een mail sturen naar meldpunt@moveoo.nl
Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wanneer kan ik mij melden?

U kunt bij het Meldpunt Moveoo terecht voor ondersteuning bij dakloosheid als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • Legaal in Nederland verblijft;
  • (Binnenkort) dakloos bent;
  • Geen (vaste) slaapplek heeft.

Ik heb direct opvang nodig buiten de openingstijden van De Vraagwijzer of het open inloopspreekuur van Moveoo. Wat nu?

Mocht u nu een hulpvraag hebben met betrekking tot dakloosheid die niet kan wachten tot de volgende werkdag dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt maatschappelijke opvang via het telefoonnummer (088) 3379079.

Met welke opvang organisaties werkt de gemeente Weert samen?

In de regio Noord- en Midden-Limburg werken de gemeenten samen met Moveoo en het Leger des Heils. Moveoo voert de maatschappelijke opvang en de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld uit. Het Leger des Heils ondersteunt jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die te maken hebben met dakloosheid.

Huiselijk geweld

Iedereen kan zich bij Veilig Thuis melden wanneer er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis zal met u nagaan hoe uw veiligheidssituatie is en welke mogelijkheden u hebt om te komen tot een veilige situatie. Indien u opvang nodig hebt zal er met u een veilige plek gezocht worden.
Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-2000. Zij zijn dag en nacht bereikbaar.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten